Integrovaný systém parkování v Hradci Králové

Na této stránce naleznete rámcové údaje o Integrovaném systému parkování v Hradci Králové. S konkrétími dotazy a připomínkami k jeho praktickému fungování je třeba se nadále obracet na provozovatele systému společnosti ISP, a. s.

ISP_origin.gifProvozování Integrovaného systém parkování v centrální části Hradce Králové svěřilo město od začátku roku 2007 soukromé společnosti Atol a. s. (od 1. 8. 2010 přejmenována na ISP HK a.s.). Ta provozuje na základě koncesní smlouvy placená parkovací stání a zajišťuje vydávání parkovacích karet rezidentům a předplatitelům. V některých otázkách, jako je například tvorba cen nebo rozšiřování počtu zpoplatněných parkovišť, se však neobejde bez souhlasu rady města. Město jmenovalo do orgánů společnosti své zástupce, aby bylo možné účinně prosazovat zájmy občanů v této oblasti a dohlížet na hospodaření společnosti. V dozorčí radě je to pan Vladimír Lesák.

Chci zaparkovat - hledám parkoviště

Platba pomocí SMS

Základní dokumenty

Další informace

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty