Formuláře odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

žení žadatelé o dotace, na této stránce naleznete všechny formuláře, potřebné k získání a vyúčtování dotací v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.

Bližší informace k postupu při získávání dotací, schválené dotační programy, termíny uzávěrek, Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům i přehled poskytnutých dotací za minulá období, naleznete v sekci DOTACE.

   

Pozor - povinné přílohy ke všem žádostem podávaným od 1.6.2015

    


KULTURA

žádosti o dotace v oblasti kultury:

(aktuální formuláře jsou zveřejněny vždy cca 30 dní před prvním termínem pro podání žádosti)

 • Dokument typu xls Kulturní akce II. pololetí 2018 - UKONČENO (termín podání žádostí byl od 13.04. do 30.04.2018)
 • Dokument typu xls Činnost kulturních organizací 2018 - UKONČENO (termín pro podání žádostí byl od 23.10. do 13.11.2017)
 • Dokument typu xls Kulturní akce I. pololetí 2018 - UKONČENO (termín podání žádostí byl od 02.10. do 25.10.2017)

 

vyúčtování dotací v oblasti kultury:

 

VÝROČNÍ CENY města Hradec Králové

   


SPORT

žádosti o dotace v oblasti sportu:

(aktuální formuláře jsou zveřejněny vždy cca 30 dní před prvním termínem pro podání žádosti)

 • Dokument typu xls Sportovní akce II. pololetí 2018 - UKONČENO (termín pro podání žádostí byl od 13.04. do 30.04.2018)
 • Dokument typu xls Rozvoj a údržba sportovišť 2018 - UKONČENO (termín pro podání žádosti byl od 2.1. do 22.1.2018)
 • Dokument typu xls Vrcholový a výkonnostní sport 2018 - UKONČENO (termín pro podání žádosti byl od 24.11. do 15.12.2017)
 • Dokument typu xls Činnost sportovních organizací 2018 - UKONČENO (termín pro podání žádostí byl od 23.10. do 13.11.2017)
 • Dokument typu xls Sportovní akce I. pololetí 2018 - UKONČENO (termín pro podání žádostí byl od 2.10. do 25.10.2017)
 • Dokument typu xls Rozvoj a údržba sportovišť - významné opravy či rekonstrukce sportovišť, která nejsou v majetku města - UKONČENO (termín pro podání žádosti byl od od 15.09. do 29.09.2017)
 

vyúčtování dotací v oblasti sportu:


CESTOVNÍ RUCH

žádosti o dotaci na cestovní ruch:

(aktuální formuláře jsou zveřejněny vždy cca 30 dní před prvním termínem pro podání žádosti)

     

 • Dokument typu xls Podpora cestovního ruchu - I. kolo 2018 (UKONČENO - termín pro podání žádostí byl od 2.10. do 31.10.2017)
 • Dokument typu xls Podpora cestovního ruchu - II. kolo 2018 - žádost (UKONČENO - termín pro podání žádostí byl od 1.3. do 29.3.2018)

 

vyúčtování dotace na cestovní ruch:


OSTATNÍ PROJEKTY

(aktuální formuláře jsou zveřejněny vždy cca 30 dní před prvním termínem pro podání žádosti)

  

    

 • KRÁLOVÉHRADECKÁ NÁBŘEŽÍ

Dokument typu xls Žádost o dotaci - Královéhradecká nábřeží 2018 (UKONČENO - termín pro podání žádostí byl od 02.10.2017 do 31.10.2017)

   

   

 • CALENDARIUM REGINA

Dokument typu xls Žádost o zařazení do Calendaria Regina 2019  - termín pro podání žádostí byl od 01.06. - 30.06.2018

   

doc Žádost o součinnost Technických služeb HK
Žádost o součinnost Technických služeb HK na akcích Calendaria Regina
UPOZORNĚNÍ: Uvedená součinnost Technických služeb Hradec Králové je vždy hrazena pořadatelem akce.

Dokument typu xls Vyúčtování dotace z cyklu Calendarium Regina

   

   

 • INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Formulář žádosti o individuální dotaci na mimořádné projekty nezařaditelné do jednotlivých dotačních programů, dle 3. části směrnice zastupitelstva města č. 3/2015 Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům - Pravidla 5P

Dokument typu xls Žádost individuální - žádosti o individuální dotaci na mimořádné projekty nazařaditelné do jednotlivých dotačních programů  - lhůta pro podání žádosti není stanovena

  

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty