Formuláře, žádosti

Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči 

Žádosti o dotace z rozpočtu města Hradec Králové 

Aktuální informace.

Vypořádání (vyúčtování) dotací z rozpočtu města Hradec Králové 

Žádosti o finanční příspěvek z programu MK ČR " Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností "

Aktuální informace a formuláře žadatel získá na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Žádosti z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Aktuální informace a formuláře žadatel získá na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty