Dotace

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu nabízí v návaznosti na Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům možnost získání dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti kultury (kulturní akce, činnost kulturních organizací a víceleté příspěvky na činnost profesionálních kulturních organizací) v oblasti sportu (rozvoj a údržbu sportovišť, sportovní akce, činnost sportovních organizací a vrcholový a výkonnostní sport) v oblasti cestovního ruchu (rozvoj cestovního ruchu) a napříč všemi oblastmi pak pro vybrané významné akce  dotace z programu Calendaria Regina a nově dotace na projekty v rámci dotačního programu Královéhradecká nábřeží .  

 


   

Schválené dotační programy v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu:

(řazeno chronologicky dle lhůty pro podání žádostí)

   

V současné době nejsou vyhlášeny žádné dotační programy

    

Ukončené dotační programy:

   

    

                          


»  PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝM PROJEKTŮM  a specifické podmínky pro jednotlivé okruhy finanční podpory (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2015) 

   


»  FORMULÁŘE pro podání žádostí a vyúčtování dotací v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu  

  

Bližší informace o postupu při poskytování dotací v jednotlivých oblastech získáte na uvedených kontaktech:

oblast kultury - email: jaroslava.souckova@mmhk_cz, telefon: 495 707 293 a hana.micova@mmhk_cz , tel. 495 707 297 (Calendarium Regina)

oblast sportu - email: radka.coufalova@mmhk_cz, telefon: 495 707 295

oblast cestovního ruchu -  email:  iva.simonova@mmhk_cz a milena.brezinova@mmhk_cztelefon: 495 707 294 a 495 707 291 

      


PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ V OBLASTI KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU V MINULÝCH OBDOBÍCH 

   


Seminář k postupu při poskytování dotací

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města zrealizoval pro žadatele o dotace seminář, zaměřený na postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“, který se uskutečnil v malém sále Adalbertina Hradec Králové 11. října 2017

Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout zde: Seminář pro žadatele 2017

    


Postup při podávání žádostí o dotace v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu bude postupně aktualizován v návaznosti na schválené dotační programy.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty