Dotace

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu nabízí v návaznosti na Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům možnost získání dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti kultury (kulturní akce, činnost kulturních organizací a víceleté příspěvky na činnost profesionálních kulturních organizací) v oblasti sportu (rozvoj a údržbu sportovišť, sportovní akce, činnost sportovních organizací a vrcholový a výkonnostní sport) v oblasti cestovního ruchu (rozvoj cestovního ruchu) a napříč všemi oblastmi pak pro vybrané významné akce  dotace z programu Calendaria Regina a nově dotace na projekty v rámci dotačního programu Královéhradecká nábřeží .  

 


   

Schválené dotační programy v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu:

(řazeno chronologicky dle lhůty pro podání žádostí)

   

SPORT

název: Dotační program na podporu sportu - vrcholový a výkonnostní sport 2018 - 2019

    

Dne 25.09.2018 byla usnesením zastupitelstva města č. ZM/2018/2320 schválena úprava dotačního programu na vrcholový a výkonnostní sport 2018, spočívající v prodloužení období, na které byly dotace poskytnuty, tj. od 01.01.2018 do 30.06.2019, a jejich adekvátnímu navýšení.

 

Upravený dotační program v plném znění: ZDE

SPORT

název: Dotační program na podporu sportu - sportovní akce 2019

   

lhůta pro podání žádostí:

     pro I. pololetí je od 15.10.2018 do 29.10.2018

     pro II. pololetí je od 15.04.2019 do 29.04.2019

Dotační program v plném znění: ZDE

KULTURA 

název: Dotační program na podporu kultury - kulturní akce 2019

    

lhůta pro podání žádostí:

     pro I. pololetí je od 15.10.2018 do 29.10.2018

     pro II. pololetí je od 15.04.2019 do 29.04.2019

Dotační program v plném znění: ZDE

KRÁLOVÉHRADECKÁ NÁBŘEŽÍ

název: Dotační program Královéhradecká nábřeží 2019

    

lhůta pro podání žádostí je od 1.10.2018 do 31.10.2018

Dotační program v plném znění: ZDE

CESTOVNÍ RUCH

název: Dotační program na rozvoj cestovního ruchu 2019

   

lhůta pro podání žádostí:

      pro I. kolo je od 29.10.2018 do 12.11.2018

      pro II. kolo je od 11.03.2019 do 25.03.2019

 Dotační program v plném znění: ZDE

KULTURA

název: Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2019   

    

lhůta pro podání žádostí je od 29.10.2018 do 12.11.2018

Dotační program v plném znění: ZDE

SPORT

název: Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2019

    

lhůta pro podání žádosti je od 29.10.2018 do 12.11.2018

Dotační program v plném znění: ZDE

SPORT

název: Dotační program na podporu sportu - rozvoj a údržba sportovišť 2019

   

lhůta pro podání žádosti je od 07.01.2019 do 21.01.2019
Dotační program v plném znění: ZDE

    

Ukončené dotační programy:

   

    

                          


»  PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝM PROJEKTŮM  a specifické podmínky pro jednotlivé okruhy finanční podpory (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2015) 

   


»  FORMULÁŘE pro podání žádostí a vyúčtování dotací v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu  

  

Bližší informace o postupu při poskytování dotací v jednotlivých oblastech získáte na uvedených kontaktech:

oblast kultury - email: jaroslava.souckova@mmhk_cz, telefon: 495 707 293 a hana.micova@mmhk_cz , tel. 495 707 297 (Calendarium Regina, Královéhradecká nábřeží)

oblast sportu - email: radka.coufalova@mmhk_cz, telefon: 495 707 295

oblast cestovního ruchu -  email:  iva.simonova@mmhk_cz a milena.brezinova@mmhk_cztelefon: 495 707 294 a 495 707 291 

      


PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ V OBLASTI KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU V MINULÝCH OBDOBÍCH 

   


Seminář k postupu při poskytování dotací

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města zrealizoval pro žadatele o dotace seminář, zaměřený na postup při poskytování dotací z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“, který se uskutečnil v malém sále Adalbertina Hradec Králové 11. října 2017

Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout zde: Seminář pro žadatele 2017

    


Postup při podávání žádostí o dotace v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu bude postupně aktualizován v návaznosti na schválené dotační programy.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty