Oblast podpory rodin a sociální prevence

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje každoročně výběrové řízení na poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec Králové fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty v podpory rodin a sociální prevence realizované v daném roce.

Cílem v oblasti rozvoje rodin je podpora všech aktivit, které vedou k tvorbě pozitivního prorodinného klimatu ve městě.

Cílem v oblasti sociální prevence je podpora všech aktivit, které jsou zaměřeny zejména na prevenci kriminality v oblasti rizikových a sociálně patologických jevů v souladu s aktuálním programem prevence kriminality města.

Dotace poskytnuté v roce 2011

Dotace poskytnuté v roce 2012

Dotace poskytnuté v roce 2013

Dotace poskytnuté v roce 2014

Dotace poskytnuté v roce 2015

Dotace poskytnuté v roce 2016 

Dotace poskytnuté v roce 2017

Dotace poskytnuté v roce 2018

Kontakt:

Miroslav Tengler, tel.: 495 707 359, mail: miroslav.tengler@mmhk_cz

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty