Příspěvky na péči o životní prostředí města a ekologické projekty

Důležitá informace k poskytování příspěvků na péči o životní prostředí a ekologické projekty 2017.

Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo na svém jednání dne 31.10.2017 dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty. Zájemci o finanční podporu z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů mohou své žádosti zasílat do 10. prosince 2017 na odbor životního prostření Magistrátu města Hradec Králové nebo předat na podatelnu úřadu. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Upozorňujeme zájemce, že z důvodů legislativních změn byly změněny podmínky poskytování dotací. Nové podmínky jsou uvedeny v dotačním programu na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty a směrnici Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P schválené na jednání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 31.3.2015.

Formulář žádosti platný pro rok 2018, vzor prohlášení a znění dotačního programu a směrnice naleznete na stránkách města Hradce Králové https://www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky .

Formuláře týkající se finančního příspěvku na péči o životní prostředí města a ekologické projekty: 

Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P: 

 Předložené žádosti a závěrečné zprávy projektů: 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty