Finanční podpora odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům Pravidla 5P

 

Dotační program a specifické podmínky pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže podle § 10 c, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pro rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem Hradec Králové dne 30. 5. 2017, číslo usnesení 2017/1704.

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2018

Lhůta pro podání žádosti:

  • Termín pro podání žádosti: I. kolo (akce konané od 1.1. do 30.6.2018) od 1.10. do 31.10.2017
  • Termín pro podání žádosti: II. kolo (akce konané od 1.7 do 31.12.2018) od 1.3. do 31.3.2018
  • Termín pro podání žádosti o Dotaci na celoroční pronájem (od 1.1. do 31.12.2018) nebytových prostor v majetku města, určená pro volnočasové aktivity dětí a mládeže probíhá jednokolově od 1.10. do 31.10.2017

Formuláře:

Seznam povinných příloh:

Všichni žadatelé:

Pokud žadatel žádá o tento druh finanční dotace poprvé nebo pokud došlo ke změně v těchto dokumentech, předkládá:

  • čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Prohlašení de minimis
  • kopie stanov
  • kopie dokladu o registraci subjektu
  • kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla

Prohlášení k  podpoře de minimis - poskytování podpor de minimis od 1. 7. 2014 dle novelizovaných předpisů. Bližší informace na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/1811-poskytovani-podpor-de-minimis-od-1-7-2014-dle-novelizovanych-predpisu.html

Přehled poskytnutých dotací:

 

Podrobnější informace:

  • Mgr. Libuše Moníková: libuse.monikova@mmhk_cz, tel. 495 707 706,
  • Mgr. Eva Pozníková: eva.poznikova@mmhk_cz, tel. 495 707 708

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty