Imisní informace

Měření automatických měřících stanic HK - Sukovy sady a HK - Brněnská

IMISNÍ LIMITY (μg.m-3):
Znečišťující látka IH1rok IH24h IH8h IH1h
Suspendované částice (PM10) 40 50    
Oxid siřičitý (SO2)   125   350
Oxid dusičitý (NO2) 40     200
Ozón (O3)     120  
Oxid uhelnatý (CO)     10000  

IH1rok - hodnota imisního limitu (aritmetický průměr / 1 rok)

IH24h - hodnota imisního limitu (aritmetický průměr / 24 hodin)
IH8h - hodnota imisního limitu (maximální denní osmihodinový klouzavý průměr)
IH1h - hodnota imisního limitu (aritmetický průměr / 1 hodina)

Aktuální grafy znečištění ovzduší:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty