Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku

Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání ve formátu Jednotného registračního formuláře a jeho přímého odeslání na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Tímto nástrojem je instalační balíček aplikace JRF a je k dispozici zdarma pro podnikatele na veřejném webu RŽP na adrese www.rzp.cz . Po stažení a nainstalování může podnikatel vytvořit elektronické podání v rozsahu JRF a odeslat jej na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude označen pro zpracování tohoto el. podání, odpovídajícím způsobem podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Pro zaslání formuláře na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku je nutné vlastnit uznávaný elektronický podpis (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, v platném znění).

Možné způsoby elektronického podání (zkr. EPO) na živnostenském úřadě:

1. EPO zaslané podnikatelem na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku

 • nutno instalovat aplikaci JRF, kterou lze stáhnout na veřejném webu RŽP na adrese www.rzp.cz
 • podání je přímo odesláno na podatelnu Živnostenského rejstříku, kde lze i vybrat živnostenský úřad, který by měl podání zpracovat
 • podnikatel musí formulář podepsat uznávaným elektronickým podpisem!

2. EPO podané přímo na pracovišti živnostenského úřadu ve spolupráci  s referentem tohoto úřadu

 • podnikatel přímo na živnostenském úřadě za asistence pracovníka živnostenského úřadu vyplní elektronickou podobu formuláře
 • pracovník úřadu následně formulář vytiskne a podnikatel údaje v listinné podobě ověří a potvrdí svým podpisem.

3. EPO podané podnikatelem prostřednictvím kontaktního místa CzechPoint

 • podnikatel na kontaktním místě Czech Point (zkr. CP) za asistence pracovníka CP nebo samostatně vyplní EPO, pracovník jej následně vytiskne a podnikatel údaje uvedené v listinné podobě ověří a potvrdí podpisem.
 • poté pracovník CP vytvořené podání podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem CP a odešle na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku, kde se podání zařadí do schránky živnostenského úřadu, který si podnikatel zvolil
 • pracoviště CP zasílá podání příslušnému živnostenskému úřadu také v listinné podobě

Doporučení:

 • v případě, že vlastníte autorizovaný elektronický podpis, pak využijte variantu 1. Zapsaná data jsou přímo načtena do systému živnostenského rejstříku, tudíž se zkrátí doba vyřízení podání. Jestliže bude Vaše podání bez závad, není nutná návštěva živnostenského úřadu.
 • pokud nemáte zřízen autorizovaný elektronický podpis, nezbývá než využít variantu 2. nebo 3., popř. si z našeho webu stáhnout formulář JRF jako soubor pdf, vytisknout, neautomatizovaně jej vyplnit a zaslat prostřednictvím pošty či doručit osobně. Pokud využijete podání prostřednictvím pracoviště CzechPoint, je vedle standardního správního poplatku za ohlášení živnosti (přijetí žádosti o koncesi, vydání výpisu ze živnostenského rejstříku) účtován navíc poplatek 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem CzechPoint.
 • pokud máte zřízenou datovou schránku, veškerá podání lze zasílat do datové schránky Magistrátu města Hradec Králové, identifikace podatele je zaručena i bez autorizovaného elektronického podpisu.  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty