Ekologická stopa města Hradec Králové

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Bývá též nazývána „zelené účetnictví“ . Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění. To je strana poptávky zmíněného účetnictví. Stranou nabídky je souhrn produktivních ploch (např. orné půdy, lesů, luk či vodních ploch), které má člověk (město, stát) k dispozici. Souhrn produktivních ploch v globálním měřítku se označuje jako biokapacita . Porovnání ekologické stopy a biokapacity umožňuje zjistit, zda daná jednotka vytváří ekologický přebytek či deficit .

Pro výpočet ekologické stopy města Hradec Králové jsme využili webový kalkulátor Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj který je publikován na stránkách www.ekostopa.cz/mesto

Výsledný výpočet ekologické stopy pro Hradec Králové lze stáhnout na následujícím odkazu ve formátu PDF:

pdf Ekologická stopa.pdf (280,73 kB)

Ekologick___stopa_web.jpg

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty