Dny evropského dědictví / European Heritage Days (EHD) 17. 9. 2017 – Historické parky a sady

logo.jpg [11. září 2017]  Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů. Mají také za cíl upozornit na památky, které jsou sice na okraji pozornosti, avšak jejichž historická hodnota je trvalá. Příkladem těchto památek jsou v Hradci Králové historické parky a sady.  

V Hradci Králové proběhnou Dny evropského dědictví v neděli 17. září 2017 na téma Procházka po hradeckých parcích a sadech.

V rámci doprovodného programu budou připraveny odborné komentované prohlídky ve vybraných parcích, zpřístupnění pevnostních kasemat, otevření skleníku nebo promenádní koncert v Jiráskových sadech, hra pro děti v Šimkových sadech s Junákem nebo jízdy na dětské železnici v parčíku 5. května.

Doprovodný program bude probíhat mezi 10 -17 hodinou v Jiráskových, Kubištových, Šimkových, Žižkových a Vonešových sadech, v parku na náměstí 5. května, u zdravotní školy a v sadech architekta Lisky. Program bude průběžně aktualizován.

Vstup na doprovodný program v rámci Dnů evropského dědictví je zdarma, vyjma vstupného na dětskou železnici. Změna programu vyhrazena.

Připravena bude také fotosoutěž, kdy třem vylosovaným soutěžícím bude zaslána publikace o Hradci Králové a upomínkové předměty.

U příležitosti Dnů evropského dědictví bude vydán tematický materiál Procházky po hradeckých parcích a sadech, který navazuje na již vydané materiály Procházky po mostech, hodinách, školách, věžích nebo zvoničkách. Všechny materiály budou k dispozici v Turistických informačních centrech na Velkém náměstí, v budově hlavního nádraží nebo v Infocentru na Eliščině nábřeží.

Zde si můžete stáhnout plakát ,leták a program

  

 


Předchozí ročníky Dnů evropského dědictví

2016 nebo zde

2015

2014

2013

2012

   

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty