Dny evropského dědictví 10. 9. 2016 – Zvonice a zvoničky

Dny evropského dědictví [29. srpen 2016]  Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů. Mají také za cíl upozornit na památky, které jsou sice na okraji pozornosti, avšak jejichž historická hodnota je trvalá. Příkladem těchto památek jsou v Hradci Králové zvonice a zvoničky, které se nacházejí v jednotlivých dříve samostatných obcích.  

V Hradci Králové proběhnou Dny evropského dědictví v sobotu 10. září 2016 na téma „Zvonice a zvoničky “. Ve spolupráci s Komisemi místní samosprávy  bude možnost na vybrané zvoničky výjimečně zazvonit, zaposlouchat se do zvuku zvonů nebo se seznámit  s historií.

Vstup na všechny místa je zdarma, vyjma Bílé věže. Změna programu vyhrazena.

Zde si můžete stáhnout program a leták.

   

                          DED - zvonice, zvoničky      DED - zvonice, zvoničky                      

 

Program:

Bílá věž / Velké náměstí

Architektonicky a historicky nejvýznamnější zvonicí v Hradci Králové je renesanční Bílá věž. Její stavba byla zahájena z milodarů měšťanů v červnu roku 1574 a do dnešní podoby byla dokončena až roku 1729. Městu sloužila jako strážní a požární věž.

9:00 - 23:55 hodin prohlídky věže.  V rámci Dnů evropského dědictví snížené vstupné: sleva 50%, tj. dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

22.00 hod zvonění na zvon Augustin, druhý největší zvon v Čechách  – možnost rezervace na vstup do věže i v době zvonění přes www.hkpoint.cz za snížené vstupné 100 Kč na osobu, počet míst 15 osob

poslední vstup na věž před zvoněním v 21.00 hod, vstup na věž po zvonění od 22.30 hod, poslední vstup ve 23.00 hod

                                  

Farářství, Pražské Předměstí

křižovatka ulic Bezručova a U Zvoničky

Sloupová zvonička tvořená uměle sestavenou dřevěnou rozsochou krytá kuželovitou šindelovou stříškou. Zvon je zdoben reliéfy Krista a Panny Marie a nese nápisy: „ULILI BRATŘÍ GÖSSNEROVÉ VE VÍDNI 1890.“ a „VĚNUJE OBEC PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ.“ Roku 2000 byla provedena celková obnova zvoničky.

Zvonění pro veřejnost 11:00-13:00 hod 

  

Věkoše

Ulice J. Černého                      

Sloupová zvonička tvořená dřevěnou samorostlou rozsochou krytá kovovou jehlanovitou stříškou. Zvon zdobí pás geometrizovaných květů. Ludvík Domečka uvádí, že za 1. sv. války nebyl zvon rekvírován, neboť byl včas tajně zakopán. Za 2. sv. války zvon rekvizici zřejmě neunikl a roku 1948 byl osazen nový.

Zvonění pro veřejnost 11:00-12:00 hod

  

Pouchov

křižovatka ulic Velká a Malá

Unikátní funkcionalistická železobetonová zvonička s otevřeným zvonovým patrem na čtvercovém půdorysu se soklem z umělého kamene byla vybudována církví československou. Na ploché stříšce je umístěn kalich s křížem. Původní zvon z r. 1931 zdobený obrazem mistra Jana Husa byl roku 1946 nahrazen zvonem novým.

Zvonění pro veřejnost  11:00-12:00 hod 

                         

Piletice

náves

Sloupová zvonička tvořená dřevěnou uměle sestavenou rozsochou krytá kovovou zvalbenou stříškou. Plášť zvonu je zdoben liniemi a pásem ornamentů. Zvon byl odlit roku 1896 v dílně H. Pistoria v Chebu. Královéhradecký badatel Ludvík Domečka datuje zvoničku stejně jako vedle stojící kamenný kříž do roku 1904.

Zvonění pro veřejnost  12:00 – 13:00 hod

Prohlídky expozice Šrámkův statek zdarma od 11.00-14.00 hod, možnost občerstvení ve stylové hospůdce.

  

Svinary

křižovatka ulic Dubinská a Stříbrná

Sloupová zvonička tvořená dřevěnou uměle sestavenou rozsochou krytá kovovou kuželovitou stříškou. Zvonek byl za 1. sv. války rekvírován a r. 1919 nahrazen zvonkem novým, který odlil Jan Bělohoubek z Pražského Předměstí. Roku 2010 došlo z bezpečnostních důvodů k odstranění zvoničky. Obnovena díky veřejné sbírce r. 2013.

Zvonění pro veřejnost  12:00-14:00 hod

    

Plačice

Vlčkovická ulice

Dvoupatrová stožárová zvonička krytá plechovou jehlanovitou stříškou s křížem nahradila starší dřevěnou zvoničku. Za 1. sv. války starosta oznámil, že zvon ve zvoničce není, ačkoliv v ní visel, pouze se na něj nezvonilo. Zvon tak odolal rekvizici až do 2. sv. války. Roku 1946 byl nahrazen novým.

Zvonění pro veřejnost 13:00 - 16:00 hod

    

Kluky  

Hlavní ulice

Unikátní sloupová betonová zvonička vycházející svým řešením z dřevěných zvoniček tvořených rozsochou, krytá kovovou kuželovitou stříškou. Zvon je zdoben stojící reliéfní postavou sv. Václava. Na místě dříve stávala zvonička dřevěná.          

Zvonění pro veřejnost 13:00-16:00 hod             

  

Nový Hradec Králové

křižovatka ulic Brněnská a Blodkova

Sloupová zvonička tvořená samorostlou dřevěnou rozsochou zřízená církví československou. Je krytá cibulovou šindelovou stříškou s pravoslavným křížem. Původní zvon byl r. 1946 nahrazen zvonem novým zdobeným reliéfem mistra Jana Husa. Kolem základu zvoničky byly umístěny kameny se jmény památných míst.

Zvonění pro veřejnost 14.00 - 16.00 hod

Pro děti je připravena malá hra.

   

Zámeček

Zvonice u kostela sv. Jana Křtitele

Dřevěná stupňovitá zvonice s rozšířeným přízemím na osmibokém půdoryse, smíšené štenýřovo-vzpěradlové konstrukce. Větší zvon z r. 1583 byl za 2. sv. války zrekvírován, r. 1947 nalezen ve skladišti zvonů v Hamburku a do zvonice navrácen r. 1968. Menší zvon odlit v r. 1609. Třetí zvon byl zrekvírován již v roce 1917.

Zvonění pro veřejnost 15:00-18:00 hod 

Prohlídka zvonice a kostela sv. Jana Křtitele

    

Vysoká nad Labem

náves  

Sloupová zvonička tvořená uměle sestavenou rozsochou krytá nízkou jehlancovitou stříškou. Zvon z r. 2010 je zdoben postavou sv. Jana Křtitele s beránkem Božím a heraldickým znakem obce. Starší zvonička z r. 1874 byla odstraněna v roce 1951. 

Zvonění pro veřejnost 10:00-15:00 hod

   

 


Předchozí ročníky Dnů evropského dědictví

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2015-v-hradci-kralove-european

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2014-v-hradci-kralove-european 

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2013-v-hradci-kralove-european

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2012-v-hradci-kralove 

   

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty