Na kole v Hradci Králové

Hradec Králové je obecně známý jako město cyklistů. Přispívá k tomu rovinatý terén, dobré klimatické podmínky, tradice spojená s ohleduplností vůči cyklistům a zejména nadčasově založený radiálně okružní dopravní systém města, jehož silniční okruh a významné radiální komunikace jsou téměř po celém svém obvodu doplněny stezkou pro cyklisty a chodce. Základ tohoto systému, který určuje hlavní dopravní trasy města, byl položen s výstavbou silničního okruhu z období druhé poloviny minulého století.

Na kole se v Hradci jezdí téměř všude a v zásadě každý, kdo v Hradci žije, kolo někdy využil. K cyklistům zde existuje relativní míra tolerance (ze strany chodců i řidičů), nicméně ta by neměla být zneužívána. Respektování dopravních předpisů a ohled na „slabší“ účastníky provozu by se tak měly stát přirozenou součástí dopravního chování obyvatel města.   

V současné době se na území města nachází přibližně 71,14 km cyklistických komunikací. Jedná se o oficiálně stanovené cyklistické komunikace s dopravním značením, které jsou dále doplněné o komunikace pro cyklisty vhodné – tj. s jistou mírou bezpečnosti, omezeným provozem aut, apod. (např. lesní a parkové cesty, koruny hrází, atd.).

Městská síť komunikací pro cyklisty je pravidelně doplňována. Vznikají nové cyklistické úseky, stavby (někdy právem diskutabilní) a opatření, dochází k postupnému napojování příměstských částí a cyklisté se více integrují do dopravního prostoru. Tato síť však není zcela vzájemně propojená, jednotlivé úseky vznikají často s ohledem na územní i finanční možnosti, v některých případech nebyla pro cyklisty zvolena příliš šťastná řešení. Naopak vhodná a moderní řešení často svazuje česká legislativa, popřípadě obavy ze změn či související střety zájmů.

Nezbytným a doprovodným fenoménem ve využívání jízdního kola je cykloturistika. Tato převážně odpolední, víkendová či „dovolenková“ aktivita dnes víceméně charakterizuje vnímání kola u většiny lidí a jistě si zaslouží svou pozornost. Cykloturistika tvoří jednu z významných základen cestovního ruchu, kde Hradec Králové a jeho okolí nabízí celou škálu rekreačních možností pro všechny věkové kategorie – viz.:  http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/raj-cyklistu.

Naší městem prochází 2 dálkové cyklotrasy (č. 2 Labská stezka a č. 14 Odra-Nisa), dále je převážně v okrajových částech města vedeno několik tras regionálních (11) a samozřejmě zde neoficiálně existuje nespočetně více tras místních.   

Hlavní snahou města Hradec Králové dnes je koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. dopravě jako takové). Cílem je začlenění a integrace cyklistické dopravy do dopravního systému města tak, aby se jízdní kolo stalo plnohodnotným a konkurenceschopným dopravním prostředkem pro každodenní využití.

 29.ledna 2013 byl zastupitelstvem města Hradec Králové schválen strategický dokument KONCEPCE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ, který definuje jednotlivé cíle, konkrétní opatření a aktuální úkoly a záměry podporující cyklodopravu v našem městě. Na základě zkušeností z cyklisticky vyspělých zahraničních měst jde o jeden z kroků k zajištění udržitelné městské mobility.

Obsah tohoto dokumentu a související materiály můžete naleznout zde:

pdf Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové, (14,34 MB)

Cyklodoprava - související materiály k tématu

Pro hlavní webovou stránku města Hradec Králové www.hradeckralove.org dále připravujeme samostatný prostor pro cyklodopravu v Hradci Králové.

Vaše připomínky a podněty k cyklodopravě v Hradci Králové je možné adresovat na cyklohradec@mmhk_cz

kontakt: Ing. Karel Šimonek, tel.: 495 707 624, e-mail: Karel.Simonek@mmhk_cz

Související informace najdete na:

www.cyklostrategie.cz

www.ceskojede.cz

www.cykloserver.cz

www.nakole.cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty