Co je komunitní plánování

Zde dostanete odpověď na to, co rozumíme pojmem "komunitním plánováním sociálních služeb" na území města Hradec Králové.

  • Komunitní plánování sociálních služeb je jednou z cest, jak lze na úrovni obce (příp. jiného území) plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů daného území.
  • Posláním  komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování optimální sítě sociálních služeb, které budou pro občany dostupné, kvalitní, budou odpovídat poptávce a potřebám občanů daného území.
  • Při komunitním plánování je nutné pracovat i s množstvím finančních prostředků, které mají být na zajištění optimální sítě sociálních služeb vynaloženy. Finanční prostředky na sociální služby jsou vícezdrojové, tj. město Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, MPSV, příp. jiná ministerstva, EU.
  • Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni tři základní subjekty, tj. zadavatel, poskytovatelé sociálních služeb a jejich uživatelé.
  • Výsledkem komunikace mezi subjekty komunitního plánování na jejich pravidelných setkáváních je komunitní plán na určité období (obvykle 3 roky), ve kterém jsou stanoveny konkrétní priority, cíle a opatření předem specifikovaných cílových skupin, komunitní plán je kompromisem mezi potřebami (uživatelů, potažmo poskytovatelů služeb) a zdroji jejich uspokojení (především finančními, příp. materiálními možnostmi ze strany zadavatele i poskytovatelů služeb).
  • Komunitní plán je pravidelně revidován, vyhodnocován a aktualizován.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty