Činnost při povodni

 • Na možné ohrožení budete upozorněni varovným signálem (sirénami) a následnou slovní informací.
 • O nebezpečí budou informovat také hromadné informační prostředky.
 • Další informace budou poskytovat rozhlasové vozy Policie ČR, městské policie a vozidla složek integrovaného záchranného systému.
 • Sledujte pokyny obecního úřadu nebo městského úřadu.
 • V případě kritického nedostatku času zanechte veškerou činnost a rychle se odeberte na bezpečné vyvýšené místo.
 • V zaplavené oblasti se nepohybujte v automobilech a na kole, pěšky s maximální opatrností, aby Vás nesmetl proud nebo předměty pohybující se ve vodě nebo abyste nevstoupili do zatopených jam, otevřené kanalizace apod.
 • V zaplavené oblasti nepoužívejte elektrické spotřebiče.
 • Nepřekážejte svou přítomností při práci záchranářů a dbejte jejich pokynů.
 • Na výzvu se aktivně zúčastněte při pomoci zaplaveným spoluobčanům, sousedům, starým a nemohoucím lidem.
 • Jednejte klidně a s rozvahou.
 • Nešiřte poplašné zprávy.
 • Zbytečně netelefonujte a nezatěžujte svými telefony organizování záchranných prací.
 • Se svými dotazy se obracejte na určená informační centra.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty