Činnost před evakuací a ukrytím

 • informujte se o místě a způsobu provedení evakuace a průběžně sledujte hromadné informační prostředky
 • připravte si evakuační zavazadlo   
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvod
 • vody
 • plynu
 • odpojte  přívody elektrických  spotřebičů (mimo ledniček a mrazniček)
 • odpojte anténní přípojky od přijímačů
 • odpojte přívod vody  nebo páry v topení
 • přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken
 • uzavřete okna 
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.
 • vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory  igelitovými sáčky, taškami nebo igelitovou fólií apod.
 • zajistěte bezpečné uložení střelných zbraní, střeliva a příslušných dokladů
 • připravte osobní automobil na evakuaci nebo jej vyvezte na bezpečné, vyvýšené místo
 • v případě ohrožení povodní přemístěte cenné věci do vyšších pater nebo alespoň na skříně
 • řádně se oblečte a vezměte si sebou i ochranné pomůcky
 • kočky a psy vezměte sebou v uzavřených schránkách
 • exotická zvířata, která vydrží delší dobu, zabezpečte vodou a potravou
 • hospodářská zvířata zabezpečte:
 • jeho uzavřením do chlévů, stájí, kotců apod.
 • krmivem a vodou na 2 až 3 dny
 • zvažte možnost ponechat hospodářským zvířatům volnost při odchodu - např. při vzniku povodně 
 • vezměte sebou evakuační zavazadlo 
 • byt, dům a zajistěte okna proti vloupání
 • přesvědčte se, zda o evakuaci vědí i vaši sousedé
 • na vchodové dveře  pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno:
 • EVAKUACE nebo UKRYTÍ, jméno, datum a čas
 • z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí

Image

 • dostavte se na určené místo

Poznámka: evakuovaná oblast bude hlídána policií, popřípadě i armádou před nepovolanými osobami

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty