Regenerace Benešovy třídy

Projekt Regenerace Benešovy třídy patří mezi prioritní akce města Hradec Králové a byl zařazen do IPRM – integrovaného plánu rozvoje města. V současné době se zpracovává dokumentace k územnímu řízení, zahrnující I. etapu projektu. Jedná se o I. etapu řešení veřejných prostranství v rámci vymezeného území. Souběžně s řešením veřejných prostor na Benešově třídě probíhají i jednotlivé projekty regenerace (zateplení) vlastních bytových domů.

Projekt zpracoval autorský tým Alexander Pur, Pavel Zadrobílek, Vladimír Šolc, Max Vlček a Jiří Matyáš.

Hlavními principy řešení jsou:

      o      nezastavování uličního profilu hlavní třídy

      o      vytvoření bezbariérového uličního prostoru

      o      převaha ozeleněných parkových ploch a zlepšení mikroklimatu

      o      nerušící doprava

      o      bezpečné parkování

Dopravně - urbanistická studie etapizace výstavby - suterén - I. etapa Dopravně - urbanistická studie etapizace výstavby - suterén - I. etapa (1,86 MB)
Souhrnná zpráva Souhrnná zpráva (123,35 KB)

              scene_01   scene_02   scene_03   scene_04

              scene_05.jpgscene_05   scene_06   scene_07   scene_11

Park v ulici Jana Masaryka

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty