Indikátor B9 - Udržitelné využívání půdy

Jedním z problémů posledních let je více či méně kontrolované rozrůstání měst do okolní krajiny. Upřednostňování výstavby na zelené louce v zázemí měst a opouštění mnohdy nevyhovujících objektů v centrech má dva póly negativně ovlivňující fungování měst. Prvním je zábor rozsáhlých ploch, které mnohdy obyvatelé využívají jako rekreační. Dalším je opouštění objektů v centrech měst. Jejich rekonstrukce je mnohdy velice nákladná a proto také nepříliš atraktivní. Rozrůstání města do krajiny se snaží omezit také Strategický plán rozvoje města Hradce Králové. Pro jeho sledování stanovuje ukazatel Plošného růstu města, který navazuje na filosofii Společného evropského indikátoru Udržitelné využívání území. Ten dává odpověď na základní otázky týkající se způsobu využití území města

Poster výzkumu si můžete stáhnout ve formátu PDF:

pdf B9.pdf, (1,79 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty