Indikátor B6 - Cesta dětí do školy a zpět

Hlavním cílem tohoto výzkumu je určení převažujícího způsobu dopravy dětí z domova do školy a zpět. V našem městě jsme sledování indikátoru navíc rozšířili i o otázky týkající se bezpečnosti dětí a zjištění kritických míst, které děti při své každodenní cestě musejí překonávat. Poslední sledování proběhlo mezi žáky základních škol v prosinci 2015 a zúčastnilo se ho 7419 žáků z 24 základních škol. Tentokráte byly poprvé do výzkumu zahrnuty i školy soukromé. Způsob dopravy dětí do škol byl sledován podle pěti možných způsobů: pěšky, na kole, MHD, autem a jiným způsobem, a to zvlášť za pěkného a zvlášť za špatného počasí.

 

 Cesty dětí do škol a zpět 2015

 Cesty dětí do škol a zpět 2012

Výsledky výzkumu jsou postupně zapracovávány do interaktivní GIS aplikace, ve které jsou zaznamenána místa označená žáky základních škol jako kritická při jejich cestě do školy.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty