Archiv Program města Hradec Králové 2011 - 2016

Program města Hradec Králové "Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2016

Program poskytování dotací je uveřejněn zde na stránkách města a na úřední desce města. Informace o vyhlášení programu bude zveřejněna v informačním zpravodaji Radnice.

 

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2015

S ohledem na požadavky zákona č. 250/2000 Sb., jehož novela vstoupila platnost 05.02.2015 Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo dne 31. března 2015 v souladu s citovaným zákonem podmínky programu poskytování finančních podpor. Program poskytování finančních podpor je uveřejněn zde na stránkách města a na úřední desce města. Infoamce o vyhlášení programu bude zveřejněna v informačním zpravodaji Radnice.

 

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2013, 2014

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" je určen pro podporu restaurování, oprav a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru nemovitých a movitých věcí na území města Hradec Králové, publikační, vzdělávací , osvětovou činnost a zpracování stavebně - historických  průzkumů vztahující se k architektuře a k památkám města.

 

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2011, 2012

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" je určen pro podporu restaurování, oprav a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru nemovitých a movitých věcí na území města Hradec Králové, publikační, vzdělávací , osvětovou činnost a zpracování stavebně - historických  průzkumů vztahující se k architektuře a k památkám města .

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty