Užitečné odkazy a informace

V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinou školní docházku. Pro školní rok 2019/2020 je termín zápisu žáků do 1. ročníku základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, stanoven na 12. a 13. dubna 2019. Bližší informace k zápisu žáků do základních škol naleznete v níže přiložených dokumentech nebo na webových stránkách škol. Přihlášku lze podat i elektronicky.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května (§ 34 odst. 2). Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Pro školní rok 2019/2020 je termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, stanoven na 10. a 11. května 2019. Bližší informace k zápisu dětí do mateřských škol naleznete v níže přiložených dokumentech nebo na webových stránkách škol. Přihlášku lze podat i elektronicky.

Pokud zákonný zástupce nesplní svou povinnost přihlásit dítě k povinnému vzdělávání v základní škole, popřípadě v posledním ročníku v mateřské škole, dopouští se přestupku, za který lze, v souladu s ustanovením § 182a školského zákona, uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

AKTUALITY

Školní hřiště na základní škole SNP bude uzavřeno z důvodu rekonstrukce od 23.7. do 31. 10. 2018.

Pro veřejnost bude otevřeno v dubnu 2019.

INTERNET PRO SENIORY

Internet pro seniory - podzimní kurzy 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

 

NADAČNÍ FOND NA PODPORU KRÁLOVÉHRADECKÝCH STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

  • Statutární město Hradec Králové je zřizovatelem Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů, kteří mají trvalé bydliště v Hradci Králové a nepřesáhli věkovou hranici 26 let. Fond je svojí činností zaměřen na finanční podporu nadaných a nemajetných středoškolských studentů.

 

ZŘÍZENÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 

PROTIDROGOVÝ VLAK

UŽITEČNÉ INFORMACE

  DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty