Indikátor A4 - Dostupnost veřejných prostranství a služeb

Analýzu "Dostupnost veřejných prostranství a služeb" realizovala pro statutární město Hradec Králové firma T-MAPY spol. s.r.o. v roce 2014-2015. Výzkum je realizován v rámci projektu Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje. K tomuto projektu, iniciovanému Evropskou komisí, se město Hradec Králové přihlásilo v roce 2003. V České republice je koordinátorem projektu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj.

Vyhodnocení dostupnosti veřejných prostranství a služeb je založeno na základní geografické úvaze – veřejné prostranství či služba musí být dostupná z místa bydliště pomalou chůzí do 15 minut.

Standardní metodika objekty v okruhu 300m na jedné straně nebere v potaz bariéry (např. řeku) a na druhé straně se chodci pohybují rychlostí jen 300m za 15 minut. Proto byla navržena metodika „objekty do 15 minut chůze, která podrobně mapuje bariéry bránící pohybu chodců (např. řeky) a kromě toho definuje různou rychlost na různých komunikacích či plochách.

celkový počet obyvatel k 1.1.2015 – 90.652 (k 1.1.2009 - 92.277, k 25.10.2005 - 94.027, k 1.1.2004 - 95.287)

a) standardní metoda „objekty v okruhu 300m“

b) vlastní metoda „objekty do 15 minut chůze“

téma

počet obyvatel s dostupností

% obyvatel s dostupností

počet obyvatel s dostupností

% obyvatel s dostupností

veř. prostranství rekreační > 5000m2

55.289 (55.336,
55.941, 59.274)

60.99% (60.00,
59.49, 62.21)

76.896 (78.543,
81.743, 83.113)

84.83% (85.12,
86.94, 87.02)

veř. prostranství společenská > 5000m2

37.322 (38.674,
40.315, 40.990)

41.17% (41.91,
42.88, 43.02)

60.158 (61.431,
63.903, 65.110)

66.36% (66.57,
67.96, 68.33)

veř. prostranství obytná > 5000m2

20.090 (20.675,
21.545, 22.190)

22.16% (22.41,
22.91, 23.29)

35.647 (35.970,
36.783, 37.709)

39.32% (38.98,
39.12, 39.57)

1.1 veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m2

64.644 (64.530,
65.520, 67.383)

71.31% (69.93,
69.68, 70.72)

79.029 (80.650,
82.341, 87.728)

87.18% (87.40,  87.57, 87.87)

veř. prostranství rekreační

59.383 (58.746,
59.409, 61.061)

65.51% (63.66,
63.18, 64.08)

81.458 (82.204,
83.905, 85.157)

89.86% (89.08,
89.24, 89.37)

veř. prostranství společenská

56.300 (58.312,
60.601, 61.689)

62.11% (63.19,
64.45, 64.74)

80.375 (81.465,
84.090, 85.561)

88.66% (88.28,
89.43, 89.79)

veř. prostranství obytná

23.748 (24.392,
25.353, 26.089)

26.20% (26.43,
26.96, 27.38)

39.123 (39.509,
40.455, 41.430)

43.16% (42.82,
43.02, 43.48)

1.2 veř. prostranství rekreační a obytná

69.998 (69.202,
70.270, 71.595)

77.22% (74.99,
74.73, 75.140)

83.918 (84.493,
86.270, 87.682)

92.57% (91.56,
91.75, 92.02)

1.3 veř. prostranství rekr., společ.  a obytná

81.239 (82.082,
83.763, 85.253)

89.62%
(88.95, 89.08, 89.47)

86.916
(87.566, 89.350, 90.735)

95.88%
(94.89, 95.03, 95.22)

dětská hřiště

67.824 (67.271
(79.748, ?)

74.82% (72.70,
84.81, ?)

83.839 (83.536,
87.238, ?)

92.48% (90.53,
92.78, ?)

volně přístupná hřiště

67.051 (43.457,
69.329, ?)

73.97% (47.09,
73.73, ?)

82.655 (78.493,
82.993, ?)

91.18% (85.06,
88.27, ?)

2 hřiště

77.682 (73.383,
81.973, 83.155)

85.69%
(72.90, 87.18, 87.27)

86.856 (87.340,
89.102, 90.526)

95.81%
(94.65, 94.76, 95.00)

3 prodejny potravin

72.292
(68.799, 66.571, 67.673)

79.75%
(74.56, 70.80, 71.02)

84.372
(84.611, 85.758, 88.213)

93.07%
(91.69, 91.21, 92.58)

4 zastávky MHD

83.721
(86.182, 88.277, 89.776)

92.35%
(93.39, 93.88, 94.22)

89.897
(91.309, 93.247, 94.600)

99.17%
(98.95, 99.17, 99.28)

5 mateřské školy

54.833
(41.101, 50.800, 43.390)

60.49%
(44.54, 54.03, 45.54)

77.810
(67.053, 69.255, 70.236)

85.83%
(72.66, 73.65, 73.71)

6 základní školy

31.805
(30.868, 32.504, 33.301)

35.08%
(33.45, 34.57, 34.95)

69.091
(67.079, 69.780, 70.868)

76.22% (72.69,
74.21, 74.37)

zdrav. služby - Všeobecné lékařství (1)

42.733 (48.831,
44.662, 40.076)

47.14% (52.92,
47.50, 42.06)

78.161 (70.363,
71.394, 65.090)

86.22% (76.25,
75.93, 68.31)

zdrav. služby - Praktické zubní lékařství (14)

53.187 (58.311,
59.078, 60.331)

58.67% (63.19,
62.83, 63.32)

74.278 (76.856,
80.648, 81.829)

81.94% (83.29,
85.77, 85.88)

zdrav. služby - Pediatrie (301)

34.371 (40.982,
35.229, 36.377)

37.92% (44.41,
37.47, 38.18)

60.996 (66.225,
65.108, 65.023)

67.29% (71.77,
69.24, 68.24)

zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví(603)

26.772 (30.689,
24.245, 21.542)

29.53% (33.26,
25.79, 22.61)
)

55.513 (56.489,
54.681, 46.631)

61.24% (61.22,
58.15, 48.94)

7 zdravotní služby společně

64.761
(69.689, 68.113, 68.186)

71.44%
(75.52, 72.44, 71.56)

78.161
(80.422, 83.435, 84.602)

86.22%
(87.15, 88.74,88.79)

kontejnery na papír

89.143 (89.873,
91.176, 93.217)

98.34% (97.39,
96.97, 97.83)

90.324 (91.150,
92.965, 94.441)

99.64% (98.78,
98.87, 99.11)

kontejnery na plasty

89.364 (90.336,
92.270, 93.441)

98.58% (97.90,
98.13, 98.06)

90.357 (91.357,
93.324, 94.556)

99.67% (99.00,
99.25, 99.23)

kontejnery na sklo

85.935 (87.633,
88.222, 89.576)

94.80% (94.97,
93.83, 94.01)

89.194 (90.783,
91.940, 93.388)

98.39% (98.38,
97.78, 98.01)

Kontejnery na tetrapack

18.012 (22.606,
?, ?)

19.87% (24.50,
?, ?)

27.517 (35.467,
?, ?)

30.35% (38.44,
?, ?)

Kontejnery na textil 

77.650 (?,
?, ?)

85.66 %
(?, ?, ?)
 

87.934 (?,
?, ?)

97.00%
(?, ?, ?)

8 nádoby na separovaný odpad

89.500
(90.430, 92.601, 93.919)

98.73%
(98.00, 98.48, 98.56)

90.370
(91.435, 93.344, 94.684)

99.69%
(99.09, 99.27, 99.37)

Ze srovnání obou metodických přístupů vyplývá, že metoda „objekty v okruhu 300m“ dává obecně nižší počty obyvatel, než metoda „objekty do 15 minut chůze“.


 Analýzy dostupnosti do 5 minut

U vybraných témat byly v roce 2015 provedeny i na dostupnost do  5 minut.

 Jedná se o tato témata: 

  • dětská hřiště
  • prodejny potravin
  • zastávky MHD
  • kontejnery na separovaný odpad

Následující tabulka porovnává výsledky analýz pro tato témata:

celkový počet obyvatel k 1.1.2015 - 90.562 (1.1.2009 – 92.277)

b) vlastní metoda „objekty do 15 minut chůze“

b) vlastní metoda „objekty do 5 minut chůze“

téma

počet obyvatel s dostupností

% obyvatel s dostupností

počet obyvatel s dostupností

% obyvatel s dostupností

dětská hřiště

83.839
(83.536)

92.48%
(90.53)

45. 806 (45.594)

50.53%
(49.41)

3 prodejny potravin

84.372
(84.611)

93.07%
(91.69)

54.307
(48.599)

59.91%
(52.67)

4 zastávky MHD

89.897
(91.309)

99.17%
(98.95%)

65.263 (64.339)

71.99%
(69.72)

kontejnery na papír

90.324 (91.150)

99.64% (98.78)

85.378 (84.617)

94.18% (91.70)

kontejnery na plasty

90.357 (91.357)

99.67% (99.00)

85.687 (85.237)

94.52 (92.37)

kontejnery na sklo

89.194 (90.783)

98.39% (98.38)

74.894 (73.603)

82.62% (79.76)

Kontejnery na tetrapack

27.517 (35.467)

30.35% (38.44)

9.488 (11387)

10.47% (12.34)

Kontejnery na textil 

87.934
(?)
 

97.00%
(?)
 

59.072
(?)
 

65.16%
(?)

8 nádoby na separovaný odpad

90.370 (91.435)

99.69%
(99.09)

85.824 (85.988)

94.67% (93.18)

 Zmenšení docházkové vzdálenosti z 15 na 5 minut se projeví očekávaným způsobem. U hřišť, prodejen a zastávek došlo k poklesu procenta obyvatel s dostupností o cca 40%, zatímco u nádob na separovaný sběr pouze o cca 4%.


Karty vybraných indikátorů dostupnosti jsou k nahlédnutí zde:

Nezastřešená sportovní zařízení bezplatně přístupná veřejnosti do 15 minut chůze Nezastřešená sportovní zařízení bezplatně přístupná veřejnosti do 15 minut chůze (532,61 KB)

Obchody se základními potravinami a obchody s čerstvým ovocem a zeleninou do 15 minut chůze Obchody se základními potravinami a obchody s čerstvým ovocem a zeleninou do 15 minut chůze (567,52 KB)

Primární zdravotnické služby veřejnosti do 15 minut chůze Primární zdravotnické služby veřejnosti do 15 minut chůze (614,41 KB)

Služby sběru separovaného odpadu a nádoby na separovaný odpad do 15 minut chůze Služby sběru separovaného odpadu a nádoby na separovaný odpad do 15 minut chůze (633,66 KB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty