Indikátor A3 - Mobilita a místní přeprava cestujících

Poslední aktualizaci sociologického výzkumu "Mobilita a místní přeprava cestujících" realizovala pro statutární město Hradec Králové  společnost FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o. v roce 2015. Na otázky zaměřené na způsob jejich dopravy do zaměstnání, za nákupy, za zábavou a další odpovídalo celkem 1035 respondentů (obyvatelé města Hradce Králové starší 18 let). Sociologický výzkum byl realizován v rámci projektu Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje. K tomuto projektu, iniciovanému Evropskou komisí, se město Hradec Králové přihlásilo již v roce 2003. Koordinátorem projektu je v České republice Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, s níž Hradec Králové spolupracuje na tvorbě metodiky jednotlivých indikátorů.

Jedním z hlavních sledovaných ukazatelů je průměrný počet cest za den na osobu (počet cest/os./den). Z analýzy výsledků vyplývá, že v průměru uskuteční obyvatel města Hradce Králové 2,23 cesty za den. Níže uvedené srovnání s lety 2013 a 2009 je ovlivněno faktem, že v těchto letech byli respondenti dotazováni na cesty v průběhu celého týdne, v roce 2015 pak na cesty od pondělí do pátku.

Období Průměrný počet cest na osobu za den
2009 2,159
2013 1,723
2015 2,225

Nejčastějším účelem cesty, které koná respondent pravidelně v průběhu měsíce od pondělí do pátku a za obvyklých situací je cesta do práce (44,4 %) a cesta na nákup (26,0 %).

Účel cesty

relativní hodnoty (%)

Do práce 44,4
Na nákup 26,0
Jiný účel (procházka, restaurace, zahrádka apod.) 8,6
K lékaři 6,2
Na návštěvu 5,3
Sport 5,0
Do školy 4,6
CELKEM 100

Závěrečná zpráva "Mobilita a místní přeprava cestujících 2015"

Závěrečná zpráva "Mobilita a místní přeprava cestujících 2013"
 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty