8. Odkazy na další web stránky

Další stránky, kde můžete získat doplňující informace k problematice integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení, poskytování humanitární pomoci, k problematice povodní, radiační ochrany, zdravotnictví atd.

Základní složky IZS
 • Policie České republiky

http://www.mvcr.cz/policie

 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

http://www.zzskhk.cz/

 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx

 • Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

http://www.hzscr.cz/

Ostatní webové stránky
 • Armáda ČR

http://www.army.cz

 • Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

http://www.hzscr.cz/institut-ochrany-obyvatelstva.aspx

 • Bezpečnostní rada státu

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/brs/brs-uvod-3851/

 • Český červený kříž

http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx

 • Český červený kříž – Oblastní spolek Hradec Králové

http://www.cckhk.cz/

 • Diakonie Broumov

http://www.diakoniebroumov.cz/

 • Diecézní charita Hradec Králové

http://hk.caritas.cz/

 • ADRA

http://www.adra.cz/

 • Maltézská pomoc

http://www.maltezskapomoc.cz/

 • Český hydrometeorologický ústav

http://www.chmi.cz

http://voda.chmi.cz/

 • Povodně

http://www.meteoalarm.eu

http://voda.gov.cz/portal/

 • Krizový management ČR

http://www.ochranaobyvatel.cz/

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz

 • Státní ústav radiační ochrany

http://www.suro.cz

 • Správa státních hmotných rezerv

http://www.sshr.cz

 • Mapy

http://www.mapy.cz/
https://www.google.cz/maps 

 • Česká protipovodňová asociace

http://www.povodne.cz/

 • Povodí Labe

http://www.pla.cz/

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

http://www.fnhk.cz/

 • Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

http://www.khshk.cz/

 • Státní veterinární správa České republiky

http://www.svscr.cz/

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty