42. Veřejná zakázka na akci: " Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při zateplení ZŠ Bezručova a ZŠ Habrmanova"

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo: MMHK/084914/2010
Typ zakázky: VZ malého rozsahu na služby
Předmět VZ:

" Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při zateplení ZŠ Bezručova a ZŠ Habrmanova"

Odbor: Statutární město Hradec Králové - odbor správy majetku města
Způsob zadání:

otevřené VŘ

Datum zveřejnění: 12.5.2010
Datum podání nabídek do: 28. 5. 2010 do 10:00 hod.
Místo podání nabídek: MERIDIN spol. s.r.o., Bří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Ing. Josef Hloušek, tel.: 495 406 718, e-mail: info@meridin_cz

IS VZ US:
Veřejné otevírání obálek: 31.5.2010 v 13:00 hod v zasedací místnosti na adrese zadavatele
Přílohy:

doc TDI z 0505 - čistopis zadání.doc, (354,5 kB)


Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

Datum podpisu smlouvy:
Cena bez DPH:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty