25. Rekonstrukce požárního cisternového automobilu CAS 32 T 148

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo:

MMHK/058860/2010

Typ zakázky: VZ malého rozsahu
Předmět VZ:

Technická specifikace rekonstrukce vozidla CAS 32/6000/600-S3R   1H2 4747

Rekonstrukce bude provedena při zachování původních technických parametrů vozidla.

CAS po rekonstrukci bude splňovat podmínky stanovené:

 

a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

 

b) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a dále uvedené v této technické specifikaci.

 

Účelová nástavba CAS po rekonstrukci bude splňovat technické podmínky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, pokud není v této technické specifikaci dále stanoveno jinak. Zadavatel nepožaduje montáž nádrže na pěnu a montáž pěnotvorného zařízení.

Odbor: Odbor obrany a krizového řízení
Způsob zadání:

výzva na zakázku malého rozsahu

Datum zveřejnění: 31.3.2010
Datum podání nabídek do: 14.4.2010
Místo podání nabídek: Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové
Kontaktní osoba:

JUDr. Miloš Kříž, vedoucí odboru, tel. 495 707 390, Milos.Kriz@mmhk_cz

IS VZ US:

pdf Výzva k podání nabídek na opravu CAS 32, (242,75 kB)

Veřejné otevírání obálek: není organizováno
Přílohy:


Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

název/sídlo/IČ
Datum podpisu smlouvy:
Cena bez DPH:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty