185. Úvodní analýza zavedení systému správy a řízení identit

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo:

 MMHK/206053/2011

Druh veřejné zakázky (VZ): malého rozsahu
Předmět VZ:

Úvodní analýza zavedení systému správy a řízení identit

Odbor: odbor vnitřních služeb
Způsob zadání:

 

Datum zveřejnění: 13.12.2011
Lhůta pro podání nabídek do: zakázka byla zrušena 3. RM 14.02.2012 (viz příloha)
Místo podání nabídek: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Netolická, vedoucí odboru vnitřních služeb,
tel.: +420 495 707 250, e-mail: Denisa.Netolicka@mmhk_cz

Číslo VZ v IS VZ US:  
Přílohy:

docx výzva Analýza IDM.docx, (172,47 kB)

docx Příloha č 1 - Podrobná specifikace předmětu.docx, (33,77 kB)

docx Příloha č 2 Čestné prohlášení-základní KP.docx, (34,75 kB)

doc prodloužení lhůty pro podání nabídek.doc, (149 kB)

pdf oznámení o zrušení zakázky.pdf, (107,16 kB)

 


Dodavatelé, kteří podali nabídku

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

název/sídlo/IČ
Datum podpisu smlouvy:
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH:
Ostatní:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty