171. Zpracování dokumentace SEA pro změnu Úpm HK č. 298

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo: MMHK/186574/2011/HA
Druh veřejné zakázky (VZ): malého rozsahu na dodávky
Předmět VZ:

Posouzení vlivů změny územního plánu města Hradec Králové č. 298 na životní prostředí dále jen „dokumentace SEA“) dle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů zák. č. 93/2004, o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor: odbor hlavního architekta
Způsob zadání:

zadávací řízení na zakázku malého rozsahu

Datum zveřejnění: 15. 11. 2011
Lhůta pro podání nabídek do: 2. 12. 2011 do 14 hodin
Místo podání nabídek:

Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Petr Brůna, tel.: 495 707 601, e-mail: petr.bruna@mmhk_cz

Číslo VZ v IS VZ US: ne
Přílohy:

pdf Výzva - zpracování dokumentace SEA pro změnu Úpm HK č. 298, (628,78 kB)


Dodavatelé, kteří podali nabídku

Empla AG, spol. s.r.o. Za Škodovkou 305, Hradec Králové

EKOLA group, spol. s.r.o., Mistrovská 4, Praha 10

Josef Senčík. Průmyslová 465, Planá nad Lužnicí

CITY PLAN spol. s r.o., Jindřišská 889/17, Praha

ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, Praha3

Ing. Petr Pozděna, Lonkova 470, Pardubice

Eco- Envi-Consult, Sladkovského 111, Jíčín

Ing. Miloš Andrš, Padovská 585/8 Praha 10

Ing. Petr Hosnedl, Perunova 7, Praha3

Ekological Consulting a.s., Na střelnici 48, Olomouc

G-Consult, spol. s.r.o., Trocnovská 794/9, Ostrava

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim

Ekoteam, Veverkova 1343, Hradec Králové

Mgr. Michael Pondělíček, KPZ Plzeňská 659/70, Beroun

Lesprojekt vychodní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

RNDr. Vladimír Ludvík – Ekoteam, 500 02 Hradec Králové, Veverkova 1343, IČ 11013044
Datum podpisu smlouvy: 30. 1. 2012
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH: 12.500,00 Kč
Ostatní:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty