161. Veřejná zakázka "Hradec Králové – Třebeš, Svodnice P2 – etapa 2"

Evidenční číslo: MMHK/170295/2011/OM2/Kl-18450
Druh veřejné zakázky (VZ): VZ podlimitní na stavební práce
Předmět VZ: Oprava a zkapacitnění propustků mostků a zatrubnění svodnice P2 - Třebeš
Odbor: Odbor správy majetku města
Způsob zadání:

zjednodušené podlimitní řízení

Datum zveřejnění: 14.10.2011
Datum podání nabídek do: 2.11.2011 do 10:00 hod.
Místo podání nabídek: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Jana Meravá, TSHK tel. 731 131 219, e-mail: info@tshk_cz

IS VZ US:
Veřejné otevírání obálek: 3.11.2011 v 10.00 hod
Přílohy:

pdf Výzva - Svodnice.pdf, (223,29 kB)

https://www.softender.cz/em4?service=orgProfile/SMHK

pdf Dodatečné informace.pdf, (241,72 kB)

 

Dodavatelé, kteří podali nabídku

EUROVIA CS, a.s.

SaM silnice a mosty a.s.

MADOS MT s.r.o.

Skanska a.s.

COLAS CZ, a.s.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

MATEX HK s.r.o.

STAVREMO-PCE a.s.

M - SILNICE a.s.

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807
Datum podpisu smlouvy: 4.1.2012
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH: 5.871.947,- Kč
Ostatní:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty