141. Dům U Špuláků v HK – autorská kopie sochy Panny Marie z přírodního kamene

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo: MMHK/108797/2011
Druh veřejné zakázky (VZ): malého rozsahu na dodávky/služby/stavební práce
Předmět VZ: Dům U Špuláků v HK – autorská kopie sochy Panny Marie z přírodního kamene
Odbor: odbor památkové péče
Způsob zadání:

zadávací řízení na zakázku malého rozsahu

Datum zveřejnění: 28.07.2011
Lhůta pro podání nabídek do: 11.08.2011 do 17.00 hodin
Místo podání nabídek: poštou, do podatelny Magistrátu města Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Ing. arch. Jan Falta, telefon: +420 495 707 695, e-mail: jan.falta@mmhk_cz

Číslo VZ v IS VZ US:
Veřejné otevírání obálek: není organizováno
Přílohy: Dum_U_spulaku_vyzva_socha_kopie.pdf Dum_U_spulaku_vyzva_socha_kopie.pdf


Dodavatelé, kteří podali nabídku

Ak. soch. Petr Dufek

IČ: 48680729

ART STONE – Hromádka Kamil a syn s.r.o.

IČ: 25937944

Leoš Valehrach

IČ: 74957309

Mgr. Martina Hozová akad. soch.

IČ: 70215707

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

ART STONE – Hromádka Kamil a syn s.r.o. / Červená Třemešná 41, 508 01 Hořice / IČ: 25937944
Datum podpisu smlouvy:
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH: 150.400 Kč
Ostatní: 165.440 Kč

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty