1. Úvodní slovo primátora

Vážení spoluobčané,

otevíráte webové stránky věnované problematice ochrany obyvatelstva a krizového řízení, které jsou specifickým doplňkem všeobecných webových stránek města Hradec Králové.

Důvodem pro jejich pořízení je skutečnost, že naše město, jako obec s rozšířenou působností, má zákonem danou odpovědnost za připravenost příslušného správního obvodu za ochranu obyvatelstva a řešení mimořádných situací. Město význam této problematiky vyjádřilo i tím, že ji zajišťuje zvláštním útvarem – odborem krizového řízení. Odpovídá to i skutečnosti, že tato problematika je kryta specifickou legislativou, kterou náš stát reaguje na nové výzvy a rizika současné doby. Dávno se už nejedná o zpolitizované, nepopulární téma „civilní obrany“, které stálo na okraji zájmu veřejnosti, nýbrž o aktuální věci zásadního společenského významu. Katastrofické povodně v letech 1997, 2002 a 2010 nás všechny drsně poučily, že přírodní katastrofy mohou fatálně zasáhnout i naše území. Rozvíjející se industriální společnost zase přináší nejrůznější civilizační rizika, jako jsou např. dopravní nehody či ekologické havárie. A není vyloučeno, že i u nás může dojít k politicky motivovaným teroristickým činům, kde je prevence sice obtížná, ale připravenost k řešení následků kategoricky nutná.

Na těchto webových stránkách naleznete jednak základní informace z této oblasti, jako jsou důležitá telefonní čísla a odkazy na další stránky, definice základních pojmů, informace o integrovaném záchranném systému, o činnosti odboru krizového řízení atp. Především však obsahují podrobné informace a pokyny, jak se chovat a jak postupovat v případě vzniku mimořádné události. Aby tento účel mohly plnit, mají potřebný nezbytný rozsah, přitom jsou však strukturovány tak, abyste se k potřebné informaci dostali velice rychle.

Vážení spoluobčané, očekávám, že tyto webové stránky budou dobře plnit svůj účel. Pokud byste k nim měli nějaké dotazy, obracejte se na odbor krizového řízení magistrátu města, který má na nich svůj odkaz. Přeji si samozřejmě spolu s vámi, abychom mimořádných nástrojů, které jsou jejich předmětem, nemuseli využít. Jistě však souhlasíte, že připraveni být musíme.


MUDr. Zdeněk Fink

primátor

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty