Zprávy z Oblastní charity Hradec Králové

Živý betlém 25.prosince u katedrály Svatého Ducha od 15 h nebo polévka pro lidi bez domova na Štědrý den od 14 h v prostorách hlavního nádraží v Hradci Králové. Tyto dvě akce pro Vás připravila Oblastní charita Hradec Králové.

Živý betlém

S našimi pracovníky, dobrovolníky a uživateli služeb azylových domů pro Vás v těchto dnech připravujeme divadelní ztvárnění betlémského příběhu, které odehrajeme dne  25. 12. 2010 u katedrály Svatého Ducha. Premiéra se uskuteční v 15,00 hod., repríza v 16,30 hod. Chybět nebudou ani živá zvířata. Pojďte s námi do Betléma.

Polévka pro lidi bez domova

Pracovníci a dobrovolníci Domu Matky Terezy, budou letos na Štědrý den od 14,00 hod. v prostorách hlavního nádraží v Hradci Králové opět vydávat polévku lidem, kteří shodou životních událostí tráví tyto jinak radostné dny bez přátel a střechy nad hlavou, odkázáni na pomoc ostatních. Tato akce se, jako každoročně, uskuteční díky vstřícnosti vedení ČD v Hradci Králové. A jaká se letos bude podávat polévka? „Chceme lidem bez domova vyjít vstříc. Boršč se příliš neosvědčil, takže letos budeme opět podávat gulášovku s chlebem.“, prozradila Dana Pechová, vedoucí Domu Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Zbývá snad dodat, že na přípravě polévky se aktivně podílejí i sami uživatelé služeb tohoto střediska.

Za kolektiv pracovníků Oblastní charity Hradec Králové Vám za pomoc a podporu naší organizace, ale také i za Vaši konkrétní pomoc lidem potřebným, po celý rok 2010 upřímně děkuje a radost a pohodu v nacházejících dnech i v příštím roce Vám přeje

Aneta Maclová

ředitelka Oblastní charity Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty