Změna v systému sběru tříděného skla

Kontejner na bílé sklo Výraznou změnu v systému nakládání s odpady z produkce občanů města Hradec Králové připravily na závěr letošního roku Hradecké služby a.s. ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností Eko-kom a.s., která podporuje třídění odpadů ve městě.

V rámci projektu na optimalizaci třídění odpadů se v Hradci Králové zavádí plošný sběr bílého a barevného skla. „V minulosti se bílé a barevné sklo sbíralo pouze na 19 stanovištích na území města. Díky nabídce společnosti Eko-kom a.s., která městu nabídla bezplatné zapůjčení 50 kusů nádob na oddělený sběr skla a současné optimalizaci počtu kontejnerů ze strany Hradeckých služeb se tento sběr rozšíří na celkem 146 z celkových 182 stanovišť,“ informuje Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb. „Projekt je pro město velice prospěšný. Kromě toho, že dojde k plošnému rozšíření sběru bílého skla, se navíc zvýší o 22% celkový počet nádob určených ke sběru tříděného skla umístěných na území města,“ dodává. Město nebude rozšíření sběru bílého skla stát ani korunu. „Ano, opravdu jsme tuto změnu učinili bez dopadů na náklady města,“ potvrzuje Sokol. „Naopak, změna bude mít pro město Hradec Králové pozitivní finanční dopad. Díky rozšíření sběru splníme požadavky obalové společnosti Eko-kom. Město tak nepřijde o finanční bonus, který doposud inkasovalo jako příspěvek na třídění. Zvýšení efektivity sběru bílého skla je jednou z podmínek, kterou je nutné splnit,“ vysvětluje Sokol.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty