Zítra se mateřské školy otevřou na dva dny novým dětem

Mateřské školy - ilustrační foto Devětadvacet královéhradeckých mateřských škol se úderem zítřejší desáté hodiny otevře novým předškolákům k zápisům. Přihlášky si rodiče mohli vyzvednout před konáním zápisu ve vybrané mateřské škole nebo na odboru školství. Je možné podat pouze jednu přihlášku. K výběru mateřské školy posloužily dny otevřených dveří, které se v městských mateřských školách konaly od února, nebo vydaná publikace s názvem Přehled mateřských škol v Hradci Králové.

Zápisy se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. dubna. Do městských mateřských škol budou přijímány děti s trvalým pobytem v Hradci Králové a děti, které dosáhnou šesti let v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které dosáhnou k 31. prosinci letošního roku tří let, jsou přihlášeny k pravidelné celodenní docházce, jejich zákonní zástupci nepobírají ke dni nástupu dítěte do školy rodičovský příspěvek a děti, jež mají sourozence, kteří se již vzdělávají v mateřské škole či základní škole, pokud činnost mateřské školy vykonává základní škola. Pokud mateřská škola obdrží více žádostí než má volných míst, bude dalším kritériem pro rozhodnutí o přijetí datum narození dítěte.

„Věk dítěte však nerozhoduje v případech, kdy žádají o přijetí k předškolnímu vzdělávání sourozenci různého věku,“ upřesnila vedoucí odboru školství magistrátu města Alena Synková.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, a pokud pobírá rodičovský příspěvek, tak také oznámení schválení volby nároku na rodičovský příspěvek dítěte. Zápis se uskuteční v pátek 8. dubna od 10 do 17 h a v sobotu 9. dubna od 9 do 12 h. Zápis do nové mateřské školy v Kuklenách, která do léta vyroste v Markově ulici, by se měl uskutečnit dodatečně v  červenci.

„V mateřských školách je k dispozici 2657 míst, to je o 75 míst více oproti loňskému roku. Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2011/2012 je 890 a odvíjí se podle počtu dětí, které odcházejí z mateřské školy a nastupují do základních škol. Nesmíme však zapomínat i na tu skutečnost, že v průměru 150 dětí má každoročně odklad povinné školní docházky a tyto děti i nadále dochází do mateřské školy. Nedostatek míst se snažíme řešit navyšováním kapacity v jednotlivých školách, tam kde to dovolují přísné hygienické normy. Dalším řešením je výstavba nové mateřské školy pro 50 dětí za použití modulového systému, kdy stavba trvá zhruba tři měsíce a náklady na výstavbu se pohybují okolo 10 mil. Kč. Do budoucna, kdy podle demografického vývoje nastane pokles počtu dětí, bude možné stavby využít například pro potřeby školních družin,“ uzavírá Synková.

Rada města na doporučení ředitelů a ředitelek škol přijala jednotná kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem pro školní rok 2011/2012 i přesto, že kompetence rozhodovat o přijetí dítěte je svěřena řediteli mateřské školy, neboť se vychází z toho, že ředitel je ten, kdo je schopen nejlépe posoudit vzdělávací potřeby dítěte. Při zápisu ředitelé škol nepoužívají žádný systém bodového hodnocení, naším cílem je uspokojit co nejvíce rodičů, kteří hlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty