Zázemí pro děti a mládež v Podzámčí otevřeno

Salinger, Formánkova ul. Dárek k desátým narozeninám nadělí dnes město Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč. Půjde o nové prostory ve Formánkově ulici, jejichž rekonstrukci realizovala Správa nemovitostí Hradec Králové. Z rozpočtu města bylo pro tento účel vyčleněno celkem 4,5 mil. Kč. Město tím potvrdilo svůj oprávněný titul z roku 2009 "Obec přátelská rodině".

Je symbolické, že Hradec Králové vyhlásil rok 2011 rokem rodiny a že na prahu tohoto roku je otvíráno nové zařízení pro děti mládež, které významně posílí rozsah a kvalitu prorodinných aktivit ve městě. Po několikaletém úsilí se tak podařilo dokončit rekonstrukci objektu výměníku ve Formánkově ulici, který začne sloužit jako zázemí pro děti a mládež v Podzámčí.

„V této rozvojové lokalitě předpokládáme budoucí nárůst rodin s dětmi a nízkoprahové zařízení zde má své opodstatnění. Navíc zde vznikne i další z míst přátelských rodině, která byla v průběhu loňského roku vybudována v návaznosti na úspěch města Hradec Králové v soutěži Obec přátelská rodině v objektech bývalého areálu Jitřenka, magistrátu města, dětského oddělení  městské knihovny na Eliščině nábřeží a v prostorách informačního centra na Gočárově třídě,“ vysvětluje Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví královéhradeckého magistrátu.

Tato místa slouží jako hygienická zázemí pro oddech, přebalení a nakrmení dítěte.

„Občanské sdružení Salinger má dlouholetou tradici v poskytování služeb sociální prevence a podpoře rodiny v širokém slova smyslu. Velice si vážíme spolupráce Magistrátu města Hradce Králové a věříme, že i nadále budeme společnými silami pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují,“ řekla Leona Marečková, ředitelka sdružení.

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč je poskytnout zázemí pro děti a mládež ve věku 7 - 21 let. Mohou zde společně trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížných životních  situacích. Zařízení rovněž předchází  a  zamezuje sociálnímu  vyloučení klientů, vede klienta k orientaci ve společnosti.

Nové prostory poskytnou možnost ještě kvalitněji naplňovat dané poslání.  Ve Formánkově ulici se nízkoprahové zařízení bude orientovat na cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 13 – 19 let.  Nově vybudované zázemí je vzdušnější, modernější a lépe přizpůsobené pro dnešní potřeby mladé generace, např. je zde možnost využít bezdrátového připojení na internet, filmové a jiné zážitkové kluby, interaktivní besedy a v neposlední řadě i pomoc při přípravě do školy. Výhodou otevřených prostor je větší možnost využití sportovních a volnočasových aktivit.

Více informací o zázemí pro děti a mládež v Podzámčí

V objektu jsou celkem čtyři místnosti. Hlavní místnost, která je největší, slouží pro klub Orange, který bude sloužit pro starší klienty. Cílová skupina 13 - 19 let. Je zde velké vyžití ve volnočasových aktivitách -stolní fotbálek, stolní tenis, boxovací pytel, počítač s přístupem na internet, wifi připojení, mnoho stolních her a bohatý harmonogram. Workshopy, filmové kluby, výtvarné aktivity, skupinové aktivity atd.

Další z místností slouží jako Místo přátelské rodině. Je to menší místnost, která je vybavena přebalovacím pultem, stolkem na přípravu dětských pokrmů, stolkem pro posezení, relaxačním koutkem pro děti s bazénkem s balónky, mikrovlnkou, lednicí, rychlovarnou konvicí. V těchto prostorách si mohou maminky ohřát pokrmy pro děti. Dále jsou zde další herní prvky pro malé děti.

Třetí místnost je místnost pro pracovníky (kancelář). Je vybavena pěti stoly a zároveň je zde potřebné technické vybavení.

Čtvrtá místnost je místnost pro vedoucího pracovníka, kde má své zázemí. Místnost bude zároveň sloužit jako místo pro kontaktní práci s klienty při poskytování krizové intervence, individuálních rozhovorů atd.

Prostory doplňuje dlouhá chodba, 1 toaleta pro pracovníky, 2 toalety pro klienty a 1 toaleta pro handicapované, úklidová místnost.

Před objektem je k dispozici bezpečnostní stojan na kola.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci zde.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty