Zastupitelé složili pouze slib, volbu vedení města odložili

Pohled na zaplněný sál Nově zvolení královéhradečtí zastupitelé se v úterý v podvečer sešli na ustavujícím zasedání v sále Adalbertina.  Jednání si tentokrát nenechali ujít mnozí občané, kteří se v nebývalém počtu shromáždili v sále i na balkóně a na aktuální projednávání živě reagovali. V diskuzi však vystoupil jen jeden z nich.

Už od nedělního koaličního jednání bylo jasné, že jednotlivé kluby zatím nenašly východisko, kdo by měl zasednout v Radě města a v jeho vedení, a proto se budou snažit tyto body na zastupitelstvu neprojednávat.  Z úvodní diskuze ale vyplynulo, že body o volbě primátora, náměstků primátora, zástupců primátora a rady města nelze z programu vynechat, aniž by nebyl porušen Zákon o obcích 128/2000, paragraf 91. Proto vedoucí klubu ČSSD Otakar Kalenda navrhl jednání před těmito body přerušit. Návrh byl schválen 20 hlasy proti 13.

Zastupitelé tedy v první části jednání schválili jednací řád a volební řád, složení mandátové komise a volební komise a jednotlivě složili slib zastupitele. Nakonec hlasovali o termínu pokračování jednání  ustavujícího zastupitelstva a  dohodli se na  termínu 22.11., opět v sále Adalbertina.

Zastupitelstvo také vyslovilo poděkování primátorovi města Otakaru Divíškovi za jeho šestiletou práci v čele města. Až do zvolení nového primátora, náměstků a Rady města zůstávají ve funkci všichni dosavadní představitelé i členové Rady.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty