Zastupitelé shodu nenašli

Zastupitelstvo města Hradec Králové, 14.12.2010 Na začátku přerušeného ustavujícího Zastupitelstva města Hradec Králové byl na funkci primátora navržen Zdeněk Fink z Hradeckého demokratického klubu. Členem zastupitelstva je už 12 let a 8 let je členem Rady města. V úvodním projevu zdůraznil mimo jiné, že je ochoten hledat shodu s volebními programy dalších politických stran a uskupení.

V tajném dvoukolovém hlasování však platné hlasy odevzdalo pouze 16 z 35 přítomných zastupitelů, a proto nebyl  zvolen primátor ani tentokrát. Nedošlo ani na volbu náměstků a členů Rady města. Žádné další návrhy na funkci primátora na zastupitelstvu nepadly a ustavující zasedání bylo odročeno na 28. prosince. Uskuteční se opět v sále Adalbertina od 16 hodin.

Poté pokračovalo 3. řádné zasedání města. Zastupitelé například podpořili zachování věkové hranice 70 let pro poloviční sazbu poplatku za odpad, namísto navrhovaného posunutí na 80 let. V praxi to znamená, že občané od 70 let platí jako v minulém roce 250 Kč ročně. Dále se jednalo o rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2011 a o rozpočtovém výhledu na léta  2012-2015.

Rozpočet na příští rok je navržen jako přebytkový. Zastupitelé oproti návrhu odhlasovali snížení finančních prostředků na mediální strategii města. Naopak posílena byla sociální oblast, prevence kriminality a příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty