Zápisy dětí do mateřských škol jsou za dveřmi - aktualizováno

Mateřská škola Rada města vydala kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem pro školní rok 2011/2012. Zápisy se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. dubna.

Do městských mateřských škol budou přijímány děti s trvalým pobytem v Hradci Králové. Ty, které dosáhnou šesti let v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které dosáhnou k 31. prosinci letošního roku tří let, jsou přihlášeny k pravidelné celodenní docházce, jejich zákonný zástupce nepobírá ke dni nástupu dítěte do školy rodičovský příspěvek a děti, jež mají sourozence, kteří se již vzdělávají v mateřské škole či základní škole, pokud činnost mateřské školy vykonává základní škola. Ředitelství mateřských škol mohou přijímat také děti, u kterých individuálně zohlední jejich vzdělávací potřeby.  Pokud mateřská škola obdrží více žádostí tříletých dětí než má volných míst, bude dalším kritériem pro rozhodnutí o přijetí datum narození dítěte.

„Věk dítěte však nerozhoduje v případech, kdy žádají o přijetí k předškolnímu vzdělávání sourozenci různého věku,“ upřesnila vedoucí odboru školství magistrátu města Alena Synková. Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout před konáním zápisu ve vybrané mateřské škole nebo na odboru školství. Je možné podat pouze jednu přihlášku.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, a pokud pobírá rodičovský příspěvek, tak také oznámení schválení volby nároku na rodičovský příspěvek dítěte. Zápis se uskuteční v pátek 8. dubna od 10 do 17 hodin a v sobotu 9. dubna od 9 do 12 hodin.  Zápis do nové mateřské školy v Kuklenách, která do léta vyroste v Markově ulici, by se měl uskutečnit dodatečně v srpnu.

Rodiče i děti si mohou vybranou mateřskou školu prohlédnout ještě před zápisem. Poslouží k tomu dny otevřených dveří, které se v městských mateřských školách budou postupně konat od 22. února do 5. dubna.

Dny otevřených dveří v MŠ únor-březen-duben 2011

Název mateřské školy

Den otevřených dveří 2011

Termín

od - do

Čtyřlístek, Švendova

09.03.2011

9,00-11,00   14,00-16,00

Čtyřlístek, Kotěrova

10.03.2011

9,00-11,00   14,00-16,00

Kamarád, Veverkova

30.03.2011

9,00 - 16,00

Kamarád, Hrubínova

30.03.2011

9,00 - 16,00

Kampanova

02.04.2011

9,00 - 11,00

Kampanova - Albertova

05.04.2011

15,30 - 17,00

Klíček, Urxova

24.02.2011

9,00 - 12,00

Lužická, Severní

09.03.2011

9,30 -11,30

Lužická, Slavíčkova

22.02.2011

9,30-11,30  14,30 - 15,30

Malšova Lhota, Lhotecká

08.03.2011

7,00 - 16,00

Milady Horákové

17.03.2011

10,15 - 11,15

Mrštíkova (ZŠ Štefcova)

nevyhlašují-lze MŠ kdykoli navštívit

Na Biřičce

01.03.2011

15,00 - 17,00

Plačice, Ořechová

23.02.2011

10,00 - 12,00

Plotiště n.L., Plácky

15.03.2011

10,00 - 17,00

Plotiště JIH

16.03.2011

10,00 - 16,00

Plotiště SEVER

16.03.2011

10,00 - 16,00

Pohádka, Mandysova

08.03.2011

9,00-11,00   14,00-16,00

Poštovní, Březhrad

15.03.2011

10,00 - 12,00

Sluníčko, Štefánikova

22.02.2011

9,30 - 11,00

Sluníčko, Hradecká

08.03.2011

10,00 - 12,00

Svobodné Dvory

31.03.2011

9,30 - 11,30

Škroupova

01.03.2011

9,30 - 11,30  14,30 - 16,00

Štefcova (ZŠ Úprkova)

22.02.2011

8,00 - 10,00

Třebechovická

28.02. - 4.3.2011

9,00 - 16,00

Třebechovická - Slatina

28.02. - 4.3.2011

9,00 - 16,00

Věkoše, K Sokolovně

17.03.2011

15,00 - 17,00

Zvoneček, Čajkovského

09.03.2011

9,30 - 11,30

Zvoneček, Štechova

09.03.2011

9,30 - 11,30

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty