Zapište děti do nové školky v Kuklenách

Ilustrační foto Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Kuklenách se uskuteční 29. srpna od 9 do 14 hodin v Základní škole Kukleny, Pražská 198, s termínem nástupu dětí do mateřské školy 30. září 2011.

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy a u zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče na ředitelství školy ZŠ a MŠ Kukleny.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 198 stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí:

  1. děti, které mají trvalý pobyt na území města Hradce Králové
  2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dosáhnou věku šesti let v období od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku a děti s odkladem povinné školní docházky
  3. děti, které dosáhnou věku tří let k 31. 12. 2011
  4. děti, které se hlásí k celodenní pravidelné docházce

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty