Za šťastné návraty hradeckých dětí

Městská policie pracuje i s dětmi Zmizelé, ztracené, zatoulané děti. Stín hrozivé nejistoty čas od času přelétne i nad Hradcem Králové. V pátrání po pohřešovaných mladistvých tu v prvních chvílích rodičům pomáhá státní i městská policie. V posledních letech policisté hledali a vrátili domů několik desítek dětí. Žádné z nich se nestalo obětí trestného činu.

Statistika Krajského ředitelství PČR prozrazuje, že od počátku roku 2005 bylo vyhlášeno pátrání po 24 dětech, ale zhruba u třetiny případů nebylo jejich zdržení mimo domov ojedinělé. „V roce letošním byly v hledáčku policie osoby tři, aktuálně po žádném dítěti mladším 15 let v Hradci Králové nepátráme,“ říká vrchní komisař Josef Kolbaba ze služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Nejčastěji jsou pohřešováni mladiství ve věku 13 až 15 let. Příčinami rozhodnutí nevrátit se domů jsou problémy ve škole či hádka s rodiči. Děti bývají zpravidla vypátrány ještě týž den. Ty, které se zdržují u kamarádů nebo u někoho z rozvedených rodičů, do tří až sedmi dnů. Zvláštní skupinu osob pohřešovaných pak tvoří svěřenci výchovných ústavů.

„Pátrání po pohřešovaném začíná oznámením na služebně policie. Po zhodnocení situace se zpravidla zorganizuje pátrací akce v místě, kde došlo k jeho zmizení. Pokud je pátrání v prvopočátku neúspěšné, údaje k osobě se vkládají do pátracích systémů policie. Nutno podotknout, že každý případ je individuální. V závažných případech - u malých dětí, osob bezprostředně ohrožených na životě - rozhodují někdy i minuty. Nezřídka se stává, že je oznámeno pohřešování osoby se zpožděním několika dnů, týdnů, někdy i delším. I v těchto případech však policie po osobách pátrá. Mezi první úkoly při pátrání patří prověřování získaných informací od oznamovatele, šetření mezi kamarády, spolužáky a ve volném terénu. Dle závažnosti případu bývá do akce nasazeno potřebné množství policistů včetně vrtulníku s termovizí. Aktivní pátrání končí až vypátráním pohřešované osoby. V případě prohlášení této osoby za mrtvou policie i nadále prověřuje získané informace, a tudíž pátrání nekončí,“ přibližuje policejní postupy Josef Kolbaba. Se žádostí o pomoc při hledání ztraceného dítěte se lidé obracejí i na Městskou polici Hradec Králové, která může vytěžit maximum z časové výhody. „Nemusíme čekat na oficiální vyhlášení pátrání a konáme okamžitě. Popis osoby jde ihned prostřednictvím vysílaček hlídkám do ulic. Jedná-li se o dítě, nebo osobu s nějakým handicapem, stává se toto pátrání okamžitě prioritou. Souběžně informujeme Polici ČR, která se stává koordinátorem celé akce a může povolat i další složky integrovaného záchranného systému,“ vysvětluje Ivan Dubec, vedoucí oddělení Prevence kriminality Městské policie.

Od roku 2007 přijala Městská policie žádost o pomoc při pátrání po 94 osobách mladších 18 let, z nichž dvě třetiny dokázala zajistit vlastními silami, zbývající třetina pak byla nalezena v součinnosti s dalšími složkami. „Za deset let, co tu pracuji, dopadla, s výjimkou jednoho případu, kdy se mladý člověk rozhodl odejít dobrovolně ze života, všechna pátrání dobře,“ bilancuje Ivan Dubec. V roce letošním strážníci hledali a k návratu domů pomohli sedmnácti dětem.

Oddělení prevence kriminality Městské policie HK uskutečňuje od roku 2004 preventivní přednášky na téma bezpečné chování - jednání s neznámými osobami a předcházení rizik. V modelových situacích a hrách si děti procvičují jak v takových situacích reagovat, jak a komu si říci o pomoc když se ztratí, když se bojí, nebo se stanou svědky zranění, autonehody, napadení či požáru. Výuka začíná již v mateřských školách a pokračuje na prvním i druhém stupni základních škol, v případě dívek i na středních školách. Tato činnost funguje již sedmým rokem, a protože pracovníci Městské policie přednášejí ve všech hradeckých mateřských a základních školách, procházejí tímto výcvikem prakticky všechny hradecké děti.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty