Výzva vlastníkům nemovitostí k označení číslem popisným a orientačním

Označení ulic [17. březen 2015]  Velký kus práce čeká od dubna královéhradecké strážníky a úředníky magistrátního správního odboru v souvislosti s rozsáhlou a detailní kontrolou označení ulic, ale i budov čísly popisnými, orientačními a v případě chat i čísly evidenčními. Na mnoha místech a stavebních objektech označení chybí, přestože bylo majiteli nemovitosti přiděleno, v jiných případech bývá nečitelné. To může způsobovat v kritických situacích velké problémy v orientaci hasičům, záchranářům, policistům, ale i poštovním doručovatelům, návštěvníkům či Hradečanům. 

Cílem je, aby byly označeny všechny nemovitosti ve městě, tedy objekty určené k trvalému i rekreačnímu účelu či komerční budovy. „Tuto problematiku řeší platná vyhláška ministerstva vnitra číslo 326/2000 Sb., která říká, že každá budova se označí pouze jedním číslem popisným a orientačním. Dále stanoví, že popisná, evidenční a orientační čísla se barevně od sebe liší a umisťují se tak, aby byla dobře viditelná. Čísla orientační se navíc umisťují vždy pod tabulku s číslem popisným,“ cituje legislativu Ľudmila Ducháčová, vedoucí správního odboru magistrátu města. Dalším cílem kontroly bude i označení ulic a veřejných prostranství ve městě. Často se stává, že po úpravě fasády nemovitosti vlastník zapomene vrátit na svůj dům tabulku s označením názvu ulice. „Dle zákona o obcích provede označení ulic a jiných veřejných prostranství na svůj náklad obec. Vlastník nemovitosti je však povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti. Naším cílem je odstranit i tyto nedostatky a všechny ulice řádně označit,“ upozorňuje Ľudmila Ducháčová. Velkými pomocníky budou v tomto případě pro úředníky městští strážníci, kteří znají město důkladně. „Počítáme s tím, že od dubna začneme evidovat všechny nedostatky a rozpory s uvedenou vyhláškou, na které při pravidelných pochůzkách městem narazíme. Průběžně je budeme předávat magistrátu,“ připravuje se na netradiční úkol pro strážníky jejich ředitel Miroslav Hloušek.

Magistrátní správní odbor bude pak kontaktovat majitele neoznačených budov s informací, že jejich nemovitost není řádně označena. Úřad hodlá jít cestou ověření skutečného stavu a ve spolupráci s majiteli nemovitostí docílit správného označení, a tím celkově zlepšit orientaci nejen pro občany, ale i pro návštěvníky města a především pro hasiče, záchranáře a policisty. „Zákon o obcích ukládá každému vlastníkovi povinnost opatřit si na svůj náklad předepsané tabulky s přidělenými čísly popisnými a orientačními, a v případě chatek čísly evidenčními. Město nemá vyhlášku, která by striktně ukládala vzhled tabulky s číslem popisným. Tabulka s číslem popisným měla historicky červený podklad s bílými arabskými číslicemi. V případě, že majitel nemovitosti zvolí jiný tvar čísla popisného, nelze mu nic vytýkat, všem nám jde jen o to, aby nemovitost byla číslem popisným řádně označena. Pokud však jde o číslo orientační, které slouží zejména záchranným složkám ve městě, tak tabulka by měla mít modrý podklad s bílými arabskými čísly,“ uzavírá Ľudmila Ducháčová.

Magistrát vyzývá všechny vlastníky nemovitostí na území města, kteří nemají svou nemovitost označenou, aby tento nedostatek napravili a nemovitost označili číslem, které jim bylo úřadem přiděleno. V případě jakýchkoliv nejasností se mohou vlastníci nemovitostí obracet přímo na ohlašovnu správního odboru Magistrátu města Hradec Králové, kde se jim úředníci budou snažit vyjít vstříc. V případně dotazů či nejasností lze využít i těchto telefonních čísel: 495 707 473, 495 707 479 nebo 495 707 474.

Příklad chybějícího označeníPříklad chybí označení

Příklad chybí označení

Příklad správného označní

Správné označení

Správné označení

Správné označení

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty