VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKO-KRAJINÁŘSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH PRO MLADÉ ARCHITEKTY „ROZÁRKA“

Rozárka [22. listopad 2016]  Statutární město Hradec Králové vypsalo k 25. července 2016 soutěž pro mladé architekty. Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - krajinářského návrhu řešení lokality Rozárka v Hradci Králové při uchování přírodního charakteru středové části kopce v kombinaci s návrhem využití území pro sportovně relaxační vyžití v návaznosti na plochu určenou pro funkci lesoparku. Do architektonicko - krajinářské soutěže bylo přihlášeno dvanáct návrhů mladých architektů .Netradiční klání už zná autory vítězných soutěžních návrhů, které budou městu sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování jak danou lokalitu vhodně využít. Radnice návrhy veřejnosti zpřístupní v městské knihovně ve Wonkově ulici od 24. listopadu do 19. prosince. Veřejná vernisáž výstavy se bude konat ve středu 7. prosince od pěti hodin odpoledne.

1. cena:         80 000,- Kč   -           soutěžní návrh č. 9          

Autory jsou: David Jánský - Praha, Štěpánka Úlehlová - Praha

Hodnocení poroty - soutěžní návrh č. 9:

Porota velice pozitivně hodnotí minimalistické kultivované řešení, které s porozuměním navazuje na park na Moravském Předměstí. Návrh nechává ve své přirozené kráse zaznít hebkou křivku bývalé sjezdovky, jenž ukončuje v horní části výhledová platforma. Na okraji platformy je cudně umístěna štíhlá vyhlídková věž, na dotek od korun stromů, umožňující pohled nejen na panorama města. Nenápadně a smysluplně jsou skloubeny jednotlivé funkce. Hodnotou návrhu je již zmíněná hlavní osa, ke které přiléhá mezi stromy ukryté parkoviště s bistrem, jenž je z druhé strany současně autobusovou zastávkou. Nenásilně kolmo k hlavní ose je situováno místo pro sport a na druhé straně je vysázen sad s možností hostin u dlouhého stolu. Retro sentiment vyvolává zprovoznění bývalého osvětlení sjezdovky. Jímavě byla vytvořena poetická část textové zprávy, která potvrdila vnímavého tvůrce.

1. místo poster 1        1. místo poster 2

2. cena:         50 00,- Kč     -           soutěžní návrh č. 4          

Autory jsou: Bc. David Poloch - Cheb, Adam Bažant – Hradec Králové    

Hodnocení poroty - soutěžní návrh č. 4:

Porota oceňuje jasnou koncepci návrhu, který ponechává průhled svahem volný. Minimálními zásahy nabízí různé způsoby využití Rozárky. Přiměřená míra architektonických zásahů, subtilní pojetí a plné využití potenciálu krajiny. Jednotlivé aktivity mají odpovídající formu svému významu – jako je hlavní cesta ve svahu s vyhlídkou, drobné stavby a aktivity umístěné mimo hlavní cestu (drobné činnosti, pobytová místa odsouvá na mýtiny a postranní louky). V návrhu není zřejmé doporučení pro dům na úpatí kopce. Porota doporučuje dopracování vyhlídky a dětského hřiště, např. doplnění bezpečnostních prvků a detailní řešení vyhlídkové louky. Řešení postrádá potřebné sociální zázemí. Porota oceňuje vysokou grafickou úroveň návrhu.

2.m__sto_n__vrh_4_poster_1.jpg        2. misto poster 2

3. cena:         30 000,- Kč   -           soutěžní návrh č. 12        

Autorem je: Ing. arch. Lukáš Kemr – Hradec Králové

Hodnocení poroty - soutěžní návrh č. 12:

Soutěžní návrh umísťuje na vyhlídku budovu restaurace v hlavní ose, pracuje s terénními stupni, které se vizuálně výrazně uplatňují. Budovu restaurace shledáváme architektonicky kvalitní, problematická může být její ekonomická náročnost a navazující nutné investice (rozsáhlé parkoviště). Komplikované může být i nárůst dopravy v této části města. Nicméně potenciální umístění restaurace v řešeném prostoru se nám jeví jako smysluplné a jako varianta přírodnímu, krajinářskému pojetí prostoru. Jako nefunkční shledáváme využití stávajícího domku jako letního kina, tedy i funkce terénních stupňů jako hlediště.

3. misto poster 1        3. místo poster 2

Odměna:      10 000,- Kč   -           soutěžní návrh č. 1

Autorem je: Ing. arch. Michaela Roženská, Chur - Švýcarsko

Hodnocení poroty - soutěžní návrh č. 1:

Řešení citlivě přistupuje ke stávající krajině, zbytečně nepoužívá pitoreskní manýristické prvky, využívá reliéf, porosty, louku jako základní motiv řešení. Molo jako polyfunkční výtvarný prvek, pódium, jeviště, hlediště, horizontální rozhledna. Dokonale čistá a vyvážená grafika…V řešení postrádáme alespoň jednoduché zázemí pro danou lokalitu žádoucí (např. kavárna, sociální zařízení). Molo by mohlo být více propracováno v detailu, zejména ve vztahu k bezpečnosti.

Odměna 1 poster 1        Odměna 14 poster 2

Odměna:      10 000,- Kč   -           soutěžní návrh č. 11

Autorem je: Ing. arch. Jan Kubát – Hradec Králové

Hodnocení poroty - soutěžní návrh č. 11:

Porota návrh ocenila pro naprosto odlišný nápad na funkční využití, které podněcuje diskuzi na významu kopce Sv. Jana a jeho využití a to i přesto, že návrh je zpracován jen jako ideová myšlenka. Navržený objekt hřbitova je bez výrazného kontextu s okolím, s výhledem na město pracuje jen okrajově. V návrhu není vyřešeno zázemí, které by provoz hřbitova vyžadovalo.

Odměna 2 poster 1        Odměna 2 poster 2

Pozvánka na výstavu soutěžních návrhů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty