Vyřazené spotřebiče, velké skříně ale i nebezpečné chemikálie?

Mobilní svozy Zcela zdarma mohou Hradečané dvakrát ročně odevzdat pestrou škálu neobvyklých odpadů na vymezená místa v předem určený čas. Díky mobilnímu svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, objemných odpadů a odpadů z údržby zeleně je každoročně bezpečně odstraněno přibližně 200 tun odpadů a zhruba 1500 kusů spotřebičů, které by jinak skončily v popelnicích nebo na černých skládkách. Náklady na toto odborné zneškodnění hradí město.

„Na označených 94 stanovišť přijede svozová technika se speciálně proškolenou obsluhou. Po naplnění vozidel je odpad odvezen k dotřídění a následné ekologické likvidaci. Přesný harmonogram je veřejně přístupný na internetové adrese www.hradeckesluzby.cz v sekci Harmonogram svozu odpadů, vždy minimálně tři týdny před konáním akce,“ říká Radek Sokol ze společnosti Hradecké služby a.s., jež pro město servis odpadového hospodářství komplexně zajišťuje.

Občané tak mohou vždy na jaře a na podzim odevzdávat odpady vzniklé z provozu domácností a zahrad. Zejména se jedná o vysloužilé elektrospotřebiče, nepotřebný nábytek, odpady z údržby zeleně, nepotřebné či staré barvy a chemikálie (bytová chemie, drobná údržba domácích strojů či automobilů), léky, ředidla, autobaterie, zářivky apod.

„Tyto odpady nechť občané předávají výhradně osobně na místě a neodkládají volně je na stanovištích před příjezdem svozové techniky. Umístění odpadů na veřejné prostranství může být klasifikováno jako přestupek, v případě vážného ohrožení zdraví a života obyvatel i jako trestný čin. Mobilní svozy započnou v sobotu 26. března ráno v Březhradě a v průběhu několika následujících víkendů obsloužíme zbytek města. Vycházíme tak vstříc občanům, kteří ve všední den nebývají většinou doma,“ vysvětluje Sokol. 

Odbor životního prostředí královéhradeckého magistrátu eviduje ročně přibližně více než 30 černých skládek. S otevřením sběrných dvorů ve městě a zavedením mobilních svozů však sledujeme na území města jejich výrazně nižší výskyt,“ dodává Libor Rak z odboru životního prostředí.

Všechny osoby s trvalým pobytem v Hradci Králové a vlastníci rekreačních staveb na území města platí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to do 25. dubna příslušného kalendářního roku. Platbou tohoto poplatku do systému je občanům umožněno využívat výhod, jež poskytují sběrné dvory či právě mobilní svozy.

„Poplatek na rok 2011 činí 500 korun. U dětí od 7 do 14 let a vlastníků chat a chalup hradeckých občanů je sazba poloviční, tedy 250 korun za rok. Senioři od 70 let platí jako v minulém roce 250 korun ročně. Děti do 6 let jsou od poplatku osvobozené. Složenky obdrží poplatníci zhruba tři týdny před splatností do označených domovních schránek. Město navíc dotuje ze svého rozpočtu systém likvidace odpadů ročně částkou 17 milionů korun “ upřesnil Jindřich Frydrych, vedoucí ekonomického odboru.

Sběrné dvory v Hradci Králové

V Hradci Králové jsou v současné době otevřeny celkem čtyři sběrné dvory, kde mohou občané s trvalým bydlištěm na území města odpady odkládat zdarma. Totožnost se prokazuje předložením občanského průkazu. Obyvatelé okolních obcí či podnikatelé mohou na sběrných dvorech odkládat odpady pouze za úplatu. Podnikatelé mohou své odpady odevzdávat výhradně na sběrném dvoře Bratří Štefanů. Na sběrných dvorech mohou občané odkládat veškeré odpady. Zpoplatněno je pouze uložení stavebních odpadů. Všechny sběrné dvory přijímají všechny druhy odpadů. Výjimku tvoří sběrný dvůr Na Brně, kde z prostorových důvodů nelze přijímat stavební suti a další demoliční odpady.

Termíny a místa mobilních svozů - jaro 2011:

26. 3. 2011

8:30-8:50 Březhrad (točna MHD) / 8:55-9:15 Březhrad – Obvodní x Poštovní / 9:20-9:35 Březhradská (u bytovek) / 9:45-10:00 Jungmannova (točna MHD) / 10:05-10:25 Bezručova (garáže u Zvoničky) / 10:30-10:50 Poděbradova (U Jelena) / 10:55-11:20 Jiráskovo nám. / 11:25-11:50 Sokolovská x Dykova / 11:55-12:15 Jungmannova (Metuje) / 13:30-13:45 Bezručova x Baarova (před ZS) / 13:50-14:10 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14:15-14:35 Nerudova (Telecom) / 14:40-15:00 Labská I. (V Lipkách – u prodejny) / 15:05-15:20 Tylovo náb. (mezi mosty) / 15:25-15:50 Masarykovo nám.

27. 3. 2011

8:30-8:50 Svinary (U Karla) / 8:55-9:15 Svinary (prodejna) / 9:20-9:40 Svinary (K lesu x K Borku) / 9:45-10:05 Malšova Lhota (u ZS) / 10:10-10:30 Malšova Lhota (za čekárnou MHD) / 10:35-10:55 Malšova Lhota (u hasičské zbrojnice) / 11:00-11:20 Kmochova x A. Doležala (parkoviště) / 11:25-11:45 Zámostí (za ZŠ) / 13:00-13:20 Jandova x Zákrejsova / 13:25-13:45 Na Kotli (parkoviště u čp. 1175) / 13:50-14:10 Moravská (rest. Morava) / 14:15-14:35 Čajkovského (park. čp.955) / 14:40-15:00 E. Destinové (točna MHD) / 15:05-15:25 Na Hrázce (u hospody) / 15:30-15:55 Na Drahách (točna MHD)

2. 4. 2011

8:20-8:40 Hradecká (parkoviště) / 8:45-9:05 Příčná (u prodejny) / 9:10-9:30 Na Břehách x M. Pujmanové / 9:35-9:55 Hradecká (za rest. Na Rozcestí) / 10:00-10:15 Na Potoce x Sokolská (parkoviště) / 10:20-10:35 Štefánikova (parkoviště u čp. 308) / 10:40 x 10:55 Hvězda (parkoviště) / 11:00-11:30 Machkova x K Labi / 12:45-13:05 Duran (točna MHD) / 13:10-13:30 Sezemická x Suchého (parkoviště) / 13:40-14:00 Roudničská x K Rybníku (uprostřed ulice) / 14:05-14:25 Roudničská (točna MHD) / 14:30-15:15 Hlavní (točna MHD)

3. 4. 2011

8:20-8:40 Na Biřičce x Mužíkova / 8:45-9:05 Přemyslova x U Myslivny / 9:10-9:30 Prašingerova (za kostelem) / 9:35-9:55 Husova (u hřiště) / 10:00-10:20 Husova (u hvězdárny) / 10:25-10:45 Pod Zámečkem (čp.404) / 10:50-11:20 Blodkova x Pod Strání / 12:35-12:55 Durychova (parkoviště) / 13:00-13:20 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13:25-13:40 Medium (parkoviště) / 13:45-14:05 Benešova – Harmonie I. (park.) / 14:15-14:35

M. Horákové x Velehradská (U křížku) / 14:40-15:00 M. Horákové (točna MHD) / 15:05-15:20 Brožíkova (Albert – parkoviště) / 15:25-15:40 Benešova (býv. prodejna Jiskra)

16. 4. 2011

8:15-8:35 Sl. Předměstí – Bří Štefanů (Stoletá) / 8:40-9:00 Sl.Předměstí – nádraží ČD / 9:05-9:35 Sl. Předměstí (Severka) / 9:40-10:00 Sl. Předměstí (Jižní – parkoviště) / 10:05-10:25 Orlická kotlina – Ladova (parkoviště) / 10:35-11:00 Věkoše – U Slavie / 11:05-11:40 Věkoše – Na Zahrádkách / 13:00-13:20 Slatina – Obecní (u transformátoru) / 13:25-13:45 Slatina (prodejna) / 13:50-14:10 Piletice (točna MHD) / 14:20-14:40 Rusek (u rybníka) / 14:45-15:05 Pouchov – Velká x Piletická / 15:10-15:30 Pouchov – Velká (u kostela)

17. 4. 2011

8:30-8:50 Nezvalova x Orlické náb. (parkoviště) / 8:55-9:10 Velké nám. (u morového sloupu) / 9:15-9:35 Škroupova x Průmyslová / 9:40-10:00 OD Tesco / 10:05-10:25 Hořická (Triker) / 10:30-10:50 Vančurovo nám. (OSPAP) / 10:55-11:55 J. Krušinky (Foma) / 12:30-12:50 Plácky Kydlinovská x M. Malého / 12:55-13:15 Plácky (U Valtrů) / 13:25-13:45 Plotiště – MHD U Doležalů / 13:55-14:20 Plotiště (P. Jilemnického x Říčařova) / 14:25-14:50 Plotiště - P. Jilemnického (u ZŠ)

23. 4. 2011

8:30-9:00 Plačice – Pardubická (u svazu chovatelů) / 9:05-9:25 Kukleny – Denisovo nám. / 9:30-9:50 Kukleny – Pražská (plynárny) / 9:55-10:15 Kukleny – nám. E. F. Buriana / 10:20-10:40 Sv. Dvory – Dvorská x Drtinova / 12:00-12:20 Sv. Dvory – Dvorská (Ferda) / 12:25-12:45 Sv. Dvory – Dvorská x Cihlářská / 12:55-13:15 Sv. Dvory – Chaloupky čp. 47 / 13:25-13:55 Sv. Dvory – Kozlovka (točna MHD)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty