Výbory zastupitelstva města v novém složení

Obměnou prošlo jmenovité složení výborů Zastupitelstva města Hradec Králové. Zastupitelé rozhodli navíc o zřízení nového výboru pro životní prostředí. Nominace členů do výboru byly projednány jednotlivými zastupitelskými kluby napříč politickým spektrem.

Zastupitelstvo uložilo nově zvoleným předsedům výborů v součinnosti s tajemníky výborů svolat neprodleně první zasedání svých výborů. Na nich budou projednány technicko-organizační záležitosti včetně pracovního plánu na první pololetí tohoto roku a jednacího řádu výboru. Ten bude předložen zastupitelstvu města ke schválení nejpozději na dubnovém zasedání.

Výbory zastupitelstva budou ve schváleném personálním složení pracovat v tomto volebním období. Podle platné dikce zákona obec zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor zastupitelstva lze obecně charakterizovat jako iniciativní a kontrolní orgán. Svá stanoviska a návrhy předkládá zastupitelstvu obce a plní úkoly, kterými jej zastupitelstvo obce pověří. Ze své činnosti se mu také zodpovídá.

1.

výbor finanční:

 1. předseda - Sommer Milan
 2. místopředseda - Klik Stanislav
 3. místopředseda - Kubát Petr
 4. Červinka Michal
 5. Dvořáková Jarmila
 6. Hýsek Jan
 7. Kocourek Jiří
 8. Koutník Václav
 9. Kramářová Olga
 10. Málek Bořek
 11. Šaršon Jindřich
 12. Štěchovský Jaroslav
 13. Štěpán Lubomír

tajemník - Frydrych Jindřich, vedoucí odboru ekonomického

2.

výbor kontrolní:

 1. předseda - Žák Libor
 2. místopředseda - Fialová Lenka
 3. místopředseda - Všetečka Jiří
 4. Baloun Radek
 5. Duchoň Josef
 6. Kopecký Tomáš
 7. Mázl Josef
 8. Mikulková Eva
 9. Procházka Miroslav
 10. Staněk Pavel
 11. Urban Arnošt

tajemník - Fikrová Jaroslava, vedoucí odboru interního auditu a kontroly

3.

výbor pro územní plánování a rozvoj města:

 1. předseda: Zídková Lenka
 2. místopředseda: Šilhánková Vladimíra
 3. místopředseda: Nádvorník Richard
 4. Dürrer Jan
 5. Falta Jan
 6. Finfrlová Pavla
 7. Havrda Alois
 8. Kašpárek Jan
 9. Křelina František
 10. Plocek Karel
 11. Stránský Jiří
 12. Vašata Zdeněk
 13. Zadrobílek Pavel

tajemník - Brůna Petr, vedoucí odboru hlavního architekta

4.

výbor pro životní prostředí:

 1. předseda - Finfrlová Pavla
 2. místopředseda - Šilhánková Vladimíra
 3. místopředseda - Záruba Adam
 4. Boštík Václav
 5. Divecká Růžena
 6. Duchač Adam
 7. Eminger Stanislav
 8. Hanousek Martin
 9. Hoznedr Jan
 10. Kučerová Zita
 11. Lesák Vladimír
 12. Matějíček Aleš
 13. Nejedlý Libor
 14. Pirner Jiří
 15. Zelený Richard

tajemník - Kolomazník Jan, vedoucí odboru samosprávných činností města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty