Vyberte variantu řešení pro ulici Na Drahách

Cyklostezka Bezpečný jízdní pruh pro cyklisty v ulici Na Drahách využívají hojně cyklisté už od května letošního roku. Cyklopruh je zatím vyznačen ve směru od ulice Úprkova ke křižovatce U Husa.  Důvodem, proč není takto upravena i východní část ulice, je dosud nedořešená kolize s parkovacími místy a s tím souvisejícími reakcemi místních občanů. Z tohoto důvodu město vyhlásilo anketu na svých webových stránkách, aby tak dalo tak prostor názorům Hradečanů. Až do konce září tak mohou lidé hlasovat pro jednu ze tří variant řešení této cyklisty značně využívané ulice.

Ulice Na Drahách dnes tvoří důležité nemotorové propojení Slezského Předměstí a Malšovic s vazbou do  příměstských lesů a je cyklisty značně zatížena. Jedná se o více než jedenáct set cyklistů za den. Navržená opatření představují vyznačení jízdních pruhů pro cyklisty a současně však i částečné omezení pro parkující vozidla u středového pásu zeleně.  Realizace cyklistických pruhů v tomto úseku je podmíněna částečným zrušením podélného parkování s tím, že podněty místních obyvatel se týkají zejména prostoru u místního obchodu. U této prodejny však i po navrženém omezení zůstane dostatečný počet parkovacích míst dle příslušné normy.

V této souvislosti byla na webových stránkách města otevřena veřejná anketa k dokončení úprav v ulici Na Drahách. Anketa obsahuje tři základní možnosti řešení s tím, že každý může z jednoho počítače hlasovat pro jednu variantu jen jedenkrát (http://mhk.cz/8).

Realizaci dalších opatření pro větší integraci cyklistů v městské dopravě připravují v současné době Technické služby města Hradec Králové ve spolupráci s odborem hlavního architekta.  Aktuálně jde o část třídy ČSA v úseku od magistrátu města po křižovatku s ulicí Divišova.

Cyklisté by měli být vnímáni jako plnohodnotní účastníci provozu. V Hradci Králové používá kolo k dopravě zhruba 10 tisíc obyvatel města a podle statistiky a průzkumů denně ujedou tito cyklisté celkem 60 tisíc km, přičemž průměrná délka cesty na kole se pohybuje kolem 3 km. Průzkum ukázal, že značný počet hradeckých cyklistů by uvítal budování dalších cyklostezek v rámci města. V rámci podpory cyklistické dopravy ve městě se v současné době prověřují jednotlivá opatření vedoucí k preferenci a integraci cyklistů v silničním provozu. Jde o standardní a integrační řešení, které se čím dále více objevuje i v dalších městech (Praha, Pardubice, Břeclav…).

Anketa

Město vybudovalo jízdní pruh pro cyklisty v ulici Na Drahách ve směru od ul. Úprkova ke křižovatce U Husa. Uvítali byste:

Výsledky

Ulice Na Drahách Ulice Na Drahách

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty