Výběr z jednání zastupitelstva

Ilustrační foto V pořadí již 4. zastupitelstvo tohoto volebního období se zabývalo návrhem na zřízení komisí rady města, výborů zastupitelstva, pracovních skupin a dalších orgánů města pro následující volební období.

V souladu se zákonem o obcích město Hradec Králové zřizuje své pomocné a poradní orgány. Rada města se touto problematikou zabývala na svém letošním jednání už 4. ledna. Zřídila celkem deset komisí (sportovní, kulturní, sociálně zdravotní, pro životní prostředí, městské památky, pro informace a média, výchovu a vzdělávání, pro majetek a rozvoj bydlení, pro prevenci kriminality, pro rozvoj cestovního ruchu) a kolegium právníků. K součinnosti v této oblasti byli vyzváni předsedové zastupitelských klubů napříč politickým spektrem.

Zastupitelstvo na doporučení lednové rady města zřídilo kromě zákonem požadovaného finančního a kontrolního výboru i výbor pro územní plánování a rozvoj města a nově výbor pro dopravu. Personální obsazení výše uvedených orgánů by mělo být předmětem jednání únorového zastupitelstva.

Dále zastupitelstvo schválilo určeného zastupitele pro pořízení nového ÚP Hradce Králové. Je jím zastupitel Oldřich Vlasák. Určený zastupitel mimo uvedené činnosti stanovené stavebním zákonem plní funkci „garanta“ zájmů obce jako územně samosprávného celku v celém procesu pořízení územního plánu, informuje zastupitelstvo města o průběhu a výsledcích projednání dílčích fází procesu, účastní se ústních projednání dílčích fází dle stavebního zákona a případných dalších jednání. Zastupitelstvem prošel i návrh výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. Diskusi byl podroben i bod týkající se prodeje nemovitostí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty