Vlajková loď ve vzdělávání, péči o občany a jejich bezpečnost

Výcvikové centrum v Brně Bezmála 28 hektarů bývalého vojenského areálu ve Věkoších bude sloužit v Česku unikátnímu projektu. Vznikne zde Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému. Sjednotí se tím celostátní systém vzdělávání a praktického výcviku. Projekt za téměř 75 mil. EUR by měl být z až 85 % financován z EU. Stavba by mohla začít na jaře 2013 a sloužit by centrum mělo od začátku roku 2015.

Páteří projektu bude vzdělávací zařízení - Akademie Hasičského záchranného sboru České republiky. Její prostředí doplní prostory pro bezpečnostní výzkum, výukové laboratoře, ubytovací kapacity a výcvikové prostory - například simulátory a trenažéry. Vybudován tu bude rovněž polygon pro praktický výcvik, který dosud v Česku chybí. V areálu by se měly objevit cvičné stavby jako tunel, železnice, výšková budova, nákupní centrum, průmyslový objekt nebo ruiny budovy po výbuchu, kde budou záchranáři nacvičovat mimořádné situace jako dopravní nehody, požáry či exploze v podmínkách blízkých realitě.
Projekt tedy umožní užší propojení s vědeckými a výzkumnými programy a jejich ověřování v záchranářské praxi. „Hradec Králové se nesmazatelně zapíše do záchranářské mapy naší země. V nové Akademii HZS ČR totiž získá velmi prestižní instituci, která nemá nikde jinde v ČR obdoby. Svou roli pro výběr Hradce sehrál také velmi pozitivní postoj vedení města, které se nám od začátku snaží všemožně vycházet vstříc,“ vysvětluje Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR. „Hradec má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky, jsou zde velké možnosti spolupráce s odborníky z vysokých škol zejména Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
Město disponuje nezbytnou navazující infrastrukturou a v blízkých Lázních Bohdaneč sídlí Institut ochrany obyvatelstva. Ten by se měl do Akademie přestěhovat. Hned vedle budoucího areálu Akademie již navíc funguje regionální letiště,“ doplňuje ředitel Štěpán. „Vybudování Národního centra pro výcvik složek IZS v Hradci Králové by nepochybně posílilo pozici města. Česká republika je patrně poslední zemí EU, která toto centrum nemá,“ uvedla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová, která se dlouhodobě za vybudování tohoto centra v Hradci Králové zasazuje. Výstavba a následný provoz Akademie bude mít ekonomický dopad v Hradci i v Královéhradeckém kraji.
Očekává se, že s provozem Akademie přibude řada přímých i nepřímých pracovních příležitostí a bude přínosem i pro využívání stávajících konferenčních prostor a ubytovacích kapacit ve městě. Vedle ekonomického dopadu do regionu přispěje fungování Akademie i k přílivu odborníků a ke zvýšení prestiže města Hradec Králové a povědomí o něm i v mezinárodním měřítku.

Projekt Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému je součástí Integrovaného operačního programu 2007 - 2013, který jako jeden z programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice schválila v prosinci 2007 Evropská komise. Projekt bude realizován v režimu tzv. velkých projektů a v Integrovaném operačním programu je na něj alokována maximální částka bezmála 75 mil. EUR, z čehož až 85 % by mělo být uhrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vizualizace budoucího výcvikového střediska

Při stavbě Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS v bývalém vojenském areálu v Hradci Králové - Věkoších bude zachována původní struktura kasáren, což neodmyslitelně patří k historii města. Nejbližší podobné zařízení funguje v Lešti u Zvolena na Slovensku.

Video se spustí kliknutím na náhled:

V Hradci Králové bude Národní centrum pro krizovou připravenost

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty