Vedení města jednalo se zástupci komisí místních samospráv

Jednání zástupců KMS s vedením města Poslední březnový den se sešlo nové vedení radnice se zástupci všech 24 komisí místních samospráv. Vyčerpávající program, který zabral téměř tři hodiny, byl doprovázen zcela věcnými připomínkami ať už ze strany zástupců jednotlivých komisí nebo opětovanou nabídkou řešení přítomným z úst primátora a náměstků. Palčivými problémy komisí jsou tradičně nejčastěji rekonstrukce a opravy chodníků a komunikací, investice, měřiče rychlostí v jednotlivých městských částech ale i komunikační prostředky směrem ke komisím a nazpět.

Hlavní linkou, jež protínala snad všechna zmíněná témata, byla ta finanční. Výraznou změnou by v této věci mohlo být zavedení speciální rozpočtové rezervy na prioritní akce komisí. Rezerva by v této podobě mohla začít fungovat od roku 2012 a byla by v objemu 20-30 mil. Kč. Čerpání jednotlivých částek by pak bylo věcí dohody zástupců komisí.

V průběhu následujícího roku by mělo dojít k aktualizaci prioritních požadavků komisí s ohledem na stav jednotlivých potřeb místních samospráv. Některé jsou již splněny, jiné a nové se neustále rodí. Byť byla diskuse na pár okamžiků vskutku velice živá, tak právě díky těmto názorovým výměnám, byly nalezeny kompromisy a řešení konkrétních problémů. Vedení města je připraveno pokračovat v této zavedené tradici a scházet se nejen v prostorách úřadu, ale hlavně na veřejných schůzích v příslušných městských částech.

Komise místní samosprávy jsou zřizovány a rušeny Radou města Hradec Králové v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. Komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány v určených místních částech města Hradec Králové. Územní obvod jejich působnosti určuje Rada města Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty