Vánoční přání pro Harmonii

Harmonie V domě pro seniory Harmonie v Hradci Králové se každoročně v předvánočním čase těší na milou návštěvu. Stalo se již tradicí, že s vánočním přáním a pásmem básniček, písní i tanečků přicházejí děti z Mateřské školy POHÁDKA ze ZŠ Mandysova.

Nelze ani říci, komu vzájemná setkání přinášejí více radosti - zda obyvatelům Harmonie nebo malým předškolním dětem, které rády předvádějí, co všechno se již naučily. Sálem v Harmonii zněl potlesk i slova uznání k práci obou učitelek z mateřské školy – Jitky Mařáčkové a  Máši Luňákové. I na slzičky dojetí došlo, když děti obdarovaly milé babičky a dědečky vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Děti z POHÁDKY přinesly do Harmonie kousek sváteční nálady a to přece k vánocům patří především.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty