V rozáriu rozkvétají evropské unikáty

Rozárium Ačkoliv uplynulo již téměř čtyřicet let od doby, kdy bylo v Hradci Králové založeno soutěžní rozárium, stále zůstává nejen pro cizí návštěvníky, ale i pro samotné obyvatele města tak trochu neznámé, skryté. Přitom se jedná o svého druhu velmi ojedinělý až raritní projekt, který řadí Hradec Králové mezi výjimečná světová místa zasvěcená růžím. V sobotu 18. června vyvrcholí v hradeckém rozáriu XXIX. ročník Mezinárodní soutěže novinek růží. Odpoledne od 13 do 17 hodin a v neděli 19. června od 10 do 17 hodin bude rozárium otevřeno pro veřejnost. Návštěvníci tak mohou zhlédnout nejnovější novinky růží významných šlechtitelů Evropy.

Než získaly růže dnešní podobu, prošly dlouhým a složitým vývojem. Po dlouhá staletí vznikaly nové růže především tak, že se vybíraly a uchovávaly náhodně vzniklé mutace se zajímavými vlastnostmi, zhruba od počátku 19. století začaly vznikat odrůdy na základě cílevědomého šlechtění. Během této doby vznikly celé generace typů růží.

Ne všechny růže ale mají stejné vlastnosti a jsou stejně vhodné pro pěstování v odlišných podmínkách daných geografickou polohou. A je právě úlohou a smyslem soutěžních rozárií kvalitu růží prověřovat, poměřovat jejich vlastnosti a hledat růži nejlepší, nejkrásnější a nejodolnější zároveň. Nově vyšlechtěné růže, které zasílají každoročně do hradeckého rozária sami šlechtitelé, jsou po několik let hodnoceny odbornou komisí složenou z botaniků, floristů, školkařů a pěstitelů růží na základě jejich systematického bodového oceňování podle celé řady předem pevně stanovených kritérií.

„Nejde jen o očekávané estetické parametry, jako jsou barva či vůně, ale velká pozornost se věnuje také kvalitě olistění, odolnosti růží proti chorobám či jejich údržbě,“ říká Jiří Pozník, jeden ze zakladatelů rozária a mnohaletý hlavní organizátor soutěží. Růže, která získá nejvíce bodů, je oceněna titulem Zlatá růže města Hradce Králové. Zároveň se oceňují i další vynikající růže podle jejich zařazení do dílčích kategorií. Zcela nezávisle pak probíhají klání o nejvoňavejší květinu, kterou hodnotí a vyhlašuje dámská komise a soutěž o nejkrásnější mnohokvětý kultivar, kterou vyhlašují studentky zdejší floristické školy. „V řadách zúčastněných šlechtitelů lze najít extratřídy, jejichž působení na poli hledání nových odrůd má stoletou tradici či jsou doslova fenoménem posledních dekád. V rozáriu naleznete růže tak proslulých šlechtitelů, jako je Meilland, Kordes, Tantau, Poulsen, Austin, Lens a dalších,“ přibližuje úroveň soutěže Jiří Pozník.

Královéhradecké rozárium je v zemích bývalého východního bloku jediným tohoto typu, v západní Evropě je takových rozárií několik, k nejproslulejším patří ta v Haagu, Baden-Badenu, Paříži, Madridu či Římě. Existence soutěžního rozária svědčí o vyspělosti a úrovni růžařství v dané zemi. Zahrada rozária se nachází v Pardubické ulici v Kuklenách. Organizačně jej spravuje hradecký odbor Rosa klubu ČR za podpory Magistrátu města Hradce Králové a technických služeb města. V každém roce jsou vyhrazeny jeden až dva červnové víkendy, kdy se královna květin předvádí ve své nejnádhernější podobě a rozárium své brány otevírá pro širokou veřejnost. Letos to bude 18. a 19. června. „Návštěva rozária se může stát překvapením pro ty, kteří považují růže za starodávné, do moderní zahrady nepatřící rostliny, protože ukáže, jak je dnešní svět růží bohatý a mnohotvárný. Současně se může stát i inspirací pro ty, kteří již růžím podlehli,“ láká k návštěvě šéf organizačního výboru soutěže Václav Koula. „Možnost zhlédnout nejmodernější kultivary těchto skvostných rostlin skutečně stojí za to.“

V současné době je nově zpracovaná studie na rekonstrukci rozária, která počítá se zvětšením plochy areálu a rozšířením počtu soutěžních stanovišť. „Cílem rekonstrukce hradeckého rozária je povznést toto zařízení nejen na funkci soutěžní, ale i inspirativní, kde návštěvníci budou nacházet mnoho podnětů pro vytváření svých růžových záhonů a okrasných koutů tohoto charakteru na svých zahradách,“ dodává Václav Koula.

Aktuální informace je možné nalézt na webových stránkách hradeckého rozária www.rosetrial.cz.

Kliknutím na obrázek přehrajete reportáž:

V rozáriu rozkvétají evropské unikáty

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty